Κομφούκιος

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Κομφούκιος
Κομφούκιος
Εικόνα
Περιοχή

Κομφούκιος.png

Λειτουργεί ως
    • Παρέχει αποστολές
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες


Κομφούκιος


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Κομφούκιος