Ρουμπινένιο κολιέ

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Ρουμπινένιο κολιέ
Ρουμπινένιο κολιέ
Εικόνες
Πληροφορίες
Ρουμπινένιο κολιέ.png
Background.png
Ρουμπινένιο κολιέ.png
Επίπεδο
85
Ορυκτό
Background.png
Ρουμπίνι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ρουμπίνι.png Ρουμπίνι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Ρουμπίνι.png
Ρουμπίνι, 10x
Background.png
Χρυσή αγκράφα.png
Χρυσή αγκράφα και 10x
Background.png
Χρυσός γάντζος.png
Χρυσός γάντζος.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+0
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 6%
Ευκινησία +1
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+1
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 8%
Ευκινησία +1
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+2
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 10%
Ευκινησία +1
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+3
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 12%
Ευκινησία +2
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+4
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 14%
Ευκινησία +2
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 3%
Ευκινησία +1


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+5
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 16%
Ευκινησία +2
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 3%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+6
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 18%
Ευκινησία +3
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 1%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 4%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+7
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 21%
Ευκινησία +3
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 4%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+8
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 24%
Ευκινησία +3
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 5%
Ευκινησία +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο κολιέ+9
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Μαγείας 28%
Ευκινησία +4
Δυνατό ενάντ. σε Πολεμ. 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 2%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 3%
Ευκινησία +1
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Μαγείας 6%
Ευκινησία +1


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Ρουμπινένιο κολιέ