Μαχαίρι γκραβούρ. Ζαφ.

Μαχαίρι γκραβούρ. Ζαφ.

Εικόνες
Μαχαίρι γκραβούρ. Ζαφ..png
Background.png
Μαχαίρι γκραβούρ. Ζαφ..png
Περιγραφή
Μαχαίρι γκραβούρ. Ζαφ.
Λειτουργία
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


Χρειάζονται 10 τεμάχια.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲