Ορυκτός κρύσταλλος ψυχών

Ορυκτός κρύσταλλος ψυχών

Εικόνες
Ορυκτός κρύσταλλος ψυχών.png
Background.png
Ορυκτός κρύσταλλος ψυχών.png
Περιγραφή
Ορυκτός κρύσταλλος ψυχών
Λειτουργία

Μεταλλεύματα Εξόρυξης

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


  • Για την δημιουργία ενός Κρυστάλλου ψυχών απαιτούνται 100 κομμάτια μεταλλεύματος, Λίθοι Πνεύματος +0,+1,+2 και 3.000 yang.
  • Για παίκτες άλλων βασιλείων το κόστος είναι τριπλό.
  • Το ποσοστό επιτυχίας σε αλχημιστές Κρυστάλλου ψυχών είναι 60% ενώ σε άλλους αλχημιστές είναι 30%.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲