Κρύσταλλος ψυχής

Κρύσταλλος ψυχής

Εικόνες
Κρύσταλλος ψυχής.png
Background.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Περιγραφή
Κρύσταλλος ψυχής
Λειτουργία

Αφού τοποθετήσετε Διαμάντι στις υποδοχές των κοσμημάτων σας μπορείτε να βάλετε κρύσταλλο ψυχών στα Βραχιόλι Κρυστ. Ψυχής, Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής και Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής δίνοντας τους καλύτερες ιδιότητες.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲