Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής
Εικόνες
Πληροφορίες
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής.png
Background.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής.png
Επίπεδο
62
Ορυκτό
Background.png
Κρύσταλλος ψυχής.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Κρύσταλλος ψυχής.png Κρύσταλλος ψυχής για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+0
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +5
Ζημ. θα απορ. από SP 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+1
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +6
Ζημ. θα απορ. από SP 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+2
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +7
Ζημ. θα απορ. από SP 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+3
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +8
Ζημ. θα απορ. από SP 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+4
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +9
Ζημ. θα απορ. από SP 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+5
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +10
Ζημ. θα απορ. από SP 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+6
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +11
Ζημ. θα απορ. από SP 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+7
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +12
Ζημ. θα απορ. από SP 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+8
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +13
Ζημ. θα απορ. από SP 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής+9
Από Επίπεδο: 62
Δύναμη +14
Ζημ. θα απορ. από SP 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Δύναμη ??
Απορρόφηση SP ??


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής