Ρουμπινένιο βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Ρουμπινένιο βραχιόλι
Ρουμπινένιο βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Ρουμπινένιο βραχιόλι.png
Background.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι.png
Επίπεδο
85
Ορυκτό
Background.png
Ρουμπίνι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: -

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ρουμπίνι.png Ρουμπίνι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x

  1. redirect Πρότυπο:Textitem, 10x
  2. redirect Πρότυπο:Textitem και 10x
  3. redirect Πρότυπο:Textitem.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 1%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 1%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 2%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 2%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 3%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 3%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 4%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 4%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 12%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 5%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ρουμπινένιο βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθανοτ. ανάκτησης SP 5%
Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις πολεμιστή 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση SP 1%
Background Ore.png
Ρουμπίνι.png
Ταχ.Επίθεσης 3%
Ανάκτηση SP 1%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Ρουμπινένιο βραχιόλι

Ρουμπινένιο βραχιόλι