Κοκάλινη Πανοπλία

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Sura/Πανοπλίες < Κοκάλινη Πανοπλία

Επίπεδο 90 - 105 sura πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Κοκάλινη Πανοπλία.jpg
Background.pngBackground.png
Κοκάλινη Πανοπλία.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

Άλλο:
    • Έχει ως bonus Μαγική αντίσταση και Μεγ. HP.
    • Τα bonus, το απαιτούμενο επίπεδο και η αρνητική ταχύτητα αλλάζουν με κάθε αναβάθμιση.
Πηγή
Σεντούκι του ΣκότουςΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

100.00016px-Yang.png
10x Θραύσματα ενέργειας.png

125.00016px-Yang.png
15x Θραύσματα ενέργειας.png

150.00016px-Yang.png
20x Θραύσματα ενέργειας.png

180.00016px-Yang.png
30x Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+0
Από Επ.: 90
Άμυνα120
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση 4%
Μεγ. HP 1%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+1
Από Επ.: 92
Άμυνα 130
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση 5%
Μεγ. HP 1%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+2
Από Επ.: 94
Άμυνα 134
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση 6%
Μεγ. HP 1%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+3
Από Επ.: 96
Άμυνα 140
Ταχύτητα Κίνησης -12%
Μαγική Αντίσταση 7%
Μεγ. HP 2%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+4
Από Επ.: 98
Άμυνα 150
Ταχύτητα Κίνησης -9%
Μαγική Αντίσταση 9%
Μεγ. HP 2%
[ Φοριέται ]
Sura

225.00016px-Yang.png
45x Θραύσματα ενέργειας.png

270.00016px-Yang.png
65x Θραύσματα ενέργειας.png

320.00016px-Yang.png
95x Θραύσματα ενέργειας.png

400.00016px-Yang.png
140x Θραύσματα ενέργειας.png

500.00016px-Yang.png
200x Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+5
Από Επ.: 100
Άμυνα 164
Ταχύτητα Κίνησης -6%
Μαγική Αντίσταση 12%
Μεγ. HP 3%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+6
Από Επ.: 102
Άμυνα 184
Ταχύτητα Κίνησης -4%
Μαγική Αντίσταση 15%
Μεγ. HP 4%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+7
Από Επ.: 104
Άμυνα 214
Ταχύτητα Κίνησης -2%
Μαγική Αντίσταση 18%
Μεγ. HP 5%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+8
Από Επ.: 104
Άμυνα 256
Ταχύτητα Κίνησης -1%
Μαγική Αντίσταση 21%
Μεγ. HP 7%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοκάλινη Πανοπλία+9
Από Επ.: 105
Άμυνα 320
Ταχύτητα Κίνησης -
Μαγική Αντίσταση 25%
Μεγ. HP 10%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Κοκάλινη Πανοπλία

Κοκάλινη Πανοπλία