Σκουλαρίκια γρανάτη

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια γρανάτη
Σκουλαρίκια γρανάτη
Εικόνες
Πληροφορίες
Σκουλαρίκια γρανάτη.png
Background.png
Σκουλαρίκια γρανάτη.png
Επίπεδο
90
Ορυκτό
Background.png
Γρανάτης.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Γρανάτης.png Γρανάτης για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Γρανάτης.png
Γρανάτης, 10x
Background.png
Χρυσή αγκράφα.png
Χρυσή αγκράφα και 10x
Background.png
Στοιχείο κοσμήματος.png
Στοιχείο κοσμήματος.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+0
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +5
Μεγ. HP +25
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +2
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +3
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +5


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+1
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +6
Μεγ. HP +40
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +8


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+2
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +7
Μεγ. HP +60
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +12


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+3
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +8
Μεγ. HP +100
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +10
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +10
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +20


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+4
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +9
Μεγ. HP +150
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +15
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +15
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +30


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+5
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +10
Μεγ. HP +250
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +25
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +25
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +2
Μεγ. HP +50


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+6
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +11
Μεγ. HP +400
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +40
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +40
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +2
Μεγ. HP +80


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+7
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +12
Μεγ. HP +650
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +65
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +65
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +2
Μεγ. HP +130


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+8
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +13
Μεγ. HP +1000
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +100
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +100
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +3
Μεγ. HP +200


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια γρανάτη+9
Από Επίπεδο: 90
Ευκινησία +14
Μεγ. HP +1650
Μέση Αντίσταση Ζημιάς 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +165
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. HP +165
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ευκινησία +3
Μεγ. HP +330


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια γρανάτη