Σμαραγδένιο βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Σμαραγδένιο βραχιόλι
Σμαραγδένιο βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Σμαραγδένιο βραχιόλι.png
Background.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι.png
Επίπεδο
95
Ορυκτό
Background.png
Σμαράγδι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: -

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Σμαράγδι.png Σμαράγδι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x

  1. redirect Πρότυπο:Textitem, 10x
  2. redirect Πρότυπο:Textitem και 10x
  3. redirect Πρότυπο:Textitem.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. SP +15
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +2
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +3


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. SP +20
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +2
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +2
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +4


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. SP +30
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +3
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +3
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +6


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. SP +50
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +5
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +5
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +10


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. SP +75
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +7
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +8
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +15


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Μεγ. SP +105
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +10
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +11
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +21


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Μεγ. SP +156
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +16
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +17
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +33


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Μεγ. SP +240
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +24
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +24
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +48


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 12%
Μεγ. SP +350
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +35
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +35
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +70


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μεγ. SP +500
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις Sura 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Μεγ.SP +50
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Μεγ.SP +50
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ.Επίθεσης 3%
Μεγ.SP +100


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Σμαραγδένιο βραχιόλι

Σμαραγδένιο βραχιόλι