Ζαφειρένιο κολιέ

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Ζαφειρένιο κολιέ
Ζαφειρένιο κολιέ
Εικόνες
Πληροφορίες
Ζαφειρένιο κολιέ.png
Background.png
Ζαφειρένιο κολιέ.png
Επίπεδο
100
Ορυκτό
Background.png
Ζαφείρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ζαφείρι.png Ζαφείρι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x

  1. redirect Πρότυπο:Textitem, 10x
  2. redirect Πρότυπο:Textitem και 10x
  3. redirect Πρότυπο:Textitem.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+0
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 6%
Δύναμη +1
Δυνατ. Ενάντια Shaman 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+1
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 8%
Δύναμη +1
Δυνατ. Ενάντια Shaman 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+2
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 10%
Δύναμη +1
Δυνατ. Ενάντια Shaman 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+3
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 12%
Δύναμη +2
Δυνατ. Ενάντια Shaman 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+4
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 14%
Δύναμη +2
Δυνατ. Ενάντια Shaman 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Δύναμη +1


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+5
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 16%
Δύναμη +2
Δυνατ. Ενάντια Shaman 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+6
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 18%
Δύναμη +3
Δυνατ. Ενάντια Shaman 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+7
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 21%
Δύναμη +3
Δυνατ. Ενάντια Shaman 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+8
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 24%
Δύναμη +3
Δυνατ. Ενάντια Shaman 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 5%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο κολιέ+9
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Μαγείας 28%
Δύναμη +4
Δυνατ. Ενάντια Shaman 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Μαγείας 6%
Δύναμη +1


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Ζαφειρένιο κολιέ

Ζαφειρένιο κολιέ