Ζαφειρένιο βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Ζαφειρένιο βραχιόλι
Ζαφειρένιο βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Ζαφειρένιο βραχιόλι.png
Background.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι.png
Επίπεδο
100
Ορυκτό
Background.png
Ζαφείρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: -

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ζαφείρι.png Ζαφείρι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Ζαφείρι.png
Ζαφείρι, 10x
Background.png
Χρυσή κλωστή.png
Χρυσή κλωστή και 10x
Background.png
Χρυσός γάντζος.png
Χρυσός γάντζος.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Μεγ. HP 25
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +2
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +3
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +5


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Μεγ. HP 40
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +4
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +8


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Μεγ. HP 65
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +7
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +13


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Μεγ. HP 110
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +11
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +11
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +22


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Μεγ. HP 180
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +18
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +18
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +36


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Μεγ. HP 300
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +30
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +30
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +60


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Μεγ. HP 500
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +50
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +50
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Μεγ. HP +100


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Μεγ. HP 800
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +80
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +80
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Μεγ. HP +160


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 12%
Μεγ. HP 1000
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +120
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +120
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Μεγ. HP +240


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένιο βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 100
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Μεγ. HP 1800
Πιθανότητα άμυνας από επιθέσεις σαμάνου 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Μεγ. HP +180
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Μεγ. HP +180
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ταχ. Επίθεσης 3%
Μεγ. HP +360


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Ζαφειρένιο βραχιόλι