Η Έρευνα Του Βιολόγου

Οι Έρευνες χωρίζονται σε οχτώ Έρευνες του Βιολόγου Chaegirab και δύο Έρευνες του Seon-Pyeong .
Αυτές οι Αποστολές είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι με αυτές μπορούν να βελτιωθούν μόνιμα τα Στατιστικά. Επίσης ο Βιολόγος Chaegirab δίνει πάντα ένα Κουτί Εβένου. Οι έρευνες, ωστόσο, είναι αρκετά χρονοβόρες εν μέρει επειδή τα αντικείμενα αναζήτησης είναι δύσκολο να πέσουν και στις περισσότερες αποστολές μπορεί να παραδοθεί μόνο ένα αντικείμενο ανά ημέρα.

Επίπεδο Αποστολή Αντικείμενα Μόνιμη Βελτίωση
30 Η Έρευνα Του Βιολόγου 1 26px|link=Δόντι Ορκ Δόντι Ορκ x10

26px|link=Λίθος Ψυχής Jinunggyi Λίθος Ψυχής Jinunggyi

+10% Ταχύτητα Κίνησης
40 Η έρευνα του βιολόγου 2 26px|link=Βιβλίο με Κατάρες Βιβλίο με Κατάρες x15

26px|link=Λίθος Ψυχής του Ναού Λίθος Ψυχής του Ναού

+5% Ταχύτητα Επίθεσης
50 Η έρευνα του βιολόγου 3 26px|link=Ενθύμιο του Δαίμονα Ενθύμιο του Δαίμονα x15

26px|link=Λίθος Ψυχής Sagyi Λίθος Ψυχής Sagyi

+60 Άμυνα
60 Η έρευνα του βιολόγου 4 26px|link=Βόλος Πάγου Βόλος Πάγου x20

26px|link=Λίθος Ψυχής Aurtumryu Λίθος Ψυχής Aurtumryu

+50 Αξία Επίθεσης
70 Η έρευνα του βιολόγου 5 26px|link=Κλαδί Zelkova Κλαδί Zelkova x25

26px|link=Λίθος Ψυχής Gyimok Λίθος Ψυχής Gyimok

+11% Ταχύτητα Κίνησης

+10% Μείωση Ζημιάς (όχι άμυνα)

80 Η έρευνα του βιολόγου 6 26px|link=Πιστοποιητικό Tugyis Πιστοποιητικό Tugyis x30

26px|link=Λίθος Ψυχής Tugyi Λίθος Ψυχής Tugyi

+6% Ταχύτητα Επίθεσης

+10% Αξία Επίθεσης

85 Η έρευνα του βιολόγου 7 26px|link=Κλαδί Κόκκινου Δέντρου Κλαδί Κόκκινου Δέντρου x40

26px|link=Λίθος Ψυχής Κόκ. Δάσους Λίθος Ψυχής Κόκ. Δάσους

10% Μείωση Ζημιάς από αντίπαλους παίχτες
90 Η έρευνα του βιολόγου 8 26px|link=Σημειώματα Αρχηγών Σημειώματα Αρχηγών x50

26px|link=Λίθος Ψυχής των Αρχηγών Λίθος Ψυχής των Αρχηγών

10% Αύξηση Ζημιάς σε αντίπαλους παίχτες
92 Η έρευνα του Seon-Pyeong 26px|link=Πετράδι της Ζηλοφθονίας Πετράδι της Ζηλοφθονίας x10
94 Η έρευνα του Seon-Pyeong 2 26px|link=Πετράδι της Σοφίας Πετράδι της Σοφίας x20

21px|link=Λίθος ψυχής Beran-Setaou Λίθος ψυχής Beran-Setaou


Κατηγορία : Πληροφορίες