Η Έρευνα Του Βιολόγου

Οι Έρευνες χωρίζονται σε οχτώ Έρευνες του Βιολόγου Chaegirab και δύο Έρευνες του Seon-Pyeong .
Αυτές οι Αποστολές είναι ιδιαίτερα σημαντικές διότι με αυτές μπορούν να βελτιωθούν μόνιμα τα Στατιστικά. Επίσης ο Βιολόγος Chaegirab δίνει πάντα ένα Κουτί Εβένου. Οι έρευνες, ωστόσο, είναι αρκετά χρονοβόρες εν μέρει επειδή τα αντικείμενα αναζήτησης είναι δύσκολο να πέσουν και στις περισσότερες αποστολές μπορεί να παραδοθεί μόνο ένα αντικείμενο ανά ημέρα.

Επίπεδο Αποστολή Αντικείμενα Μόνιμη Βελτίωση
30 Η Έρευνα Του Βιολόγου 1 Δόντι Ορκ.png Δόντι Ορκ x10

Λίθος Ψυχής Jinunggyi.png Λίθος Ψυχής Jinunggyi

+10% Ταχύτητα Κίνησης
40 Η έρευνα του βιολόγου 2 Βιβλίο με Κατάρες.png Βιβλίο με Κατάρες x15

Λίθος Ψυχής του Ναού.png Λίθος Ψυχής του Ναού

+5% Ταχύτητα Επίθεσης
50 Η έρευνα του βιολόγου 3 Ενθύμιο του Δαίμονα.png Ενθύμιο του Δαίμονα x15

Λίθος Ψυχής Sagyi.png Λίθος Ψυχής Sagyi

+60 Άμυνα
60 Η έρευνα του βιολόγου 4 Βόλος Πάγου.png Βόλος Πάγου x20

Λίθος Ψυχής Aurtumryu.png Λίθος Ψυχής Aurtumryu

+50 Αξία Επίθεσης
70 Η έρευνα του βιολόγου 5 Κλαδί Zelkova.png Κλαδί Zelkova x25

Λίθος Ψυχής Gyimok.png Λίθος Ψυχής Gyimok

+11% Ταχύτητα Κίνησης

+10% Μείωση Ζημιάς (όχι άμυνα)

80 Η έρευνα του βιολόγου 6 Πιστοποιητικό Tugyis.png Πιστοποιητικό Tugyis x30

Λίθος Ψυχής Tugyi.png Λίθος Ψυχής Tugyi

+6% Ταχύτητα Επίθεσης

+10% Αξία Επίθεσης

85 Η έρευνα του βιολόγου 7 Κλαδί Κόκκινου Δέντρου.png Κλαδί Κόκκινου Δέντρου x40

Λίθος Ψυχής Κόκ. Δάσους.png Λίθος Ψυχής Κόκ. Δάσους

10% Μείωση Ζημιάς από αντίπαλους παίχτες
90 Η έρευνα του βιολόγου 8 Σημειώματα Αρχηγών.png Σημειώματα Αρχηγών x50

Λίθος Ψυχής των Αρχηγών.png Λίθος Ψυχής των Αρχηγών

10% Αύξηση Ζημιάς σε αντίπαλους παίχτες
92 Η έρευνα του Seon-Pyeong Πετράδι της Ζηλοφθονίας.png Πετράδι της Ζηλοφθονίας x10
94 Η έρευνα του Seon-Pyeong 2 Πετράδι της Σοφίας.png Πετράδι της Σοφίας x20

Λίθος ψυχής Beran-Setaou.png Λίθος ψυχής Beran-Setaou