Πετράδι της Σοφίας

Πετράδι της Σοφίας

Εικόνες
Πετράδι της Σοφίας.png
Background.png
Πετράδι της Σοφίας.png
Περιγραφή
Πετράδι της Σοφίας
Λειτουργία

Αντικείμενο Αποστολής

Αποστολές
Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


  • Πέφτει μόνο κατά την διάρκεια της αποστολής.
  • Ανταλλάξιμο.
  • Πέφτει πολύ δύσκολα με αποτέλεσμα να κάνει την αναζήτηση του πολύ χρονοβόρα.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲