Η έρευνα του Seon-Pyeong 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του Seon-Pyeong 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 94
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Θα χρειαστείτε 20 Πετράδια της Σοφίας τα οποία θα παραδώσετε στον Seon-Pyeong. Εκείνος θα τα ελέγξει προσεκτικά, όμως υπάρχει η περίπτωση να τα σπάσει και τότε θα πρέπει να του πάτε ένα νέο πετράδι. Στη συνέχεια θα πρέπει να σκοτώσετε τον Beran-Setaou ή τον Στρατηγό Huashin, ώστε να αποκτήσετε το Λίθο ψυχής Beran-Setaou.