Η έρευνα του Seon-Pyeong

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του Seon-Pyeong Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 92
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
  • Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία βραβεία:
    1) 1000 HP
    2) 120 Άμυνα
    3) 51 Επίθεση
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζεστε 10 Πετράδια της Ζηλοφθονίας τα οποία θα παραδώσετε στον Seon-Pyeong. Εκείνος θα τα ελέγξει, υπάρχει η περίπτωση όμως να τα καταστρέψει οπότε θα πρέπει να του πάτε νέο.
Άλλη πληροφορία
Μπορείτε να δίνετε Πετράδια κάθε 6 ώρες.