Λίθος Ψυχής Gyimok

Λίθος Ψυχής Gyimok

Εικόνες
Λίθος Ψυχής Gyimok.png
Background.png
Λίθος Ψυχής Gyimok.png
Περιγραφή
Λίθος Ψυχής Gyimok
Λειτουργία

Αντικείμενο Αποστολής

Αποστολές
Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορεί να πέσει μόνο κατά την διάρκεια της αποστολής.
  • Χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η αποστολή Η έρευνα του βιολόγου 5.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲