Πολεμιστής της Φλόγας

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πολεμιστής της Φλόγας
Πολεμιστής της Φλόγας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πολεμιστής της Φλόγας.png

Επίπεδο
72
Στάδιο
4
EXP
3.468
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Φωτιάς

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Doyyumhwaji< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πολεμιστής της Φλόγας