Καπέλο ψυχής

< Metin2Wiki < Κράνη < Σαμάνοι/Κράνη < Καπέλο ψυχής
Καπέλο ψυχής
Εικόνες
Πληροφορίες
Καπέλο ψυχής.png
Background.png
Καπέλο ψυχής.png
Επίπεδο
80

Χαρακτήρες: Σαμάνος
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+0
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 21
Πιθ. Λιποθυμίας 1%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+1
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 25
Πιθ. Λιποθυμίας 2%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+2
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 29
Πιθ. Λιποθυμίας 3%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+3
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 39
Πιθ. Λιποθυμίας 4%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+4
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 49
Πιθ. Λιποθυμίας 5%
[Φοριέται]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

40.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

120.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+5
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 59
Πιθ. Λιποθυμίας 6%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+6
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 69
Πιθ. Λιποθυμίας 7%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+7
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 79
Πιθ. Λιποθυμίας 8%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+8
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 89
Πιθ. Λιποθυμίας 10%
[Φοριέται]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καπέλο ψυχής+9
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 99
Πιθ. Λιποθυμίας 12%
[Φοριέται]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Καπέλο ψυχής