Σαμάνοι/Κράνη

< Metin2Wiki < Σαμάνοι < Σαμάνοι/Κράνη


Από Επίπεδο 0
Καπέλο Μοναχού
Καπέλο Μοναχού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
500 Yang


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +5 +9 +13 +17 +21 +25 +29 +33 +37 +41
Τιμή σε Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Από Επίπεδο 21
Καπέλο Φοίνικα
Καπέλο Φοίνικα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +9 +13 +17 +21 +25 +33 +41 +49 +57 +65
Τιμή σε Yang : - 1000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 30.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Σημαία.png
2x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Ιστός Αράχνης.png
2 x
Background.png
Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1x
Background.png
Όστρακο.png
1x
Background.png
Όστρακο.png
Από Επίπεδο 41
Καπέλο Ηλιακού Φωτός
Καπέλο Ηλιακού Φωτός.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +13 +17 +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
1 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
1 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Από Επίπεδο 60
Καπέλο καρδινάλιου
Καπέλο καρδινάλιου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +17 +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79 +89
Bonus Πιθανότητα Απόκρουσης : 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Από Επίπεδο 80
Καπέλο ψυχής
Καπέλο ψυχής.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79 +89 +99
Bonus
Πιθανότητα Λιποθυμίας:
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Επίπεδο 100
Δρακοκαπέλο
Δρακοκαπέλο.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +23 +27 +31 +41 +51 +61 +71 +81 +91 +101
Bonus
Μαγική επίθεση/εξ επαφής :
+1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +5% +6% +8%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Επίπεδο 100
Καπέλο Δραγόνου
Καπέλο Δραγόνου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +23 +27 +31 +41 +51 +61 +71 +81 +91 +101
Bonus
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας :
+1% +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +8% +10%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Shaman.png