Πιθανότητα Λιποθυμίας

Πως φαίνεται η λιποθυμία
Αποτελέσματα
Η Λιποθυμία, είναι μία αρνητική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τόσο το χαρακτήρα όσο και τα Τέρατα. Ο στόχος δεν είναι σε θέση να κινηθεί ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων τη χρήση φίλτρων, την επίθεση, τον εξοπλισμό, τη μετακίνηση / πτώση / ρίψη αντικειμένων και την αποσύνδεση. Μπορεί ωστόσο ένας χαρακτήρας να πάει πάνω ή κάτω στο άλογο.
Η λιποθυμία διαρκεί συνήθως 3 έως 5 δευτερόλεπτα, αλλά η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί εάν ο χαρακτήρας που προκαλεί την λιποθυμία έχει βοήθεια από τις Ικανότητες Συντεχνίας. Η αύξηση αυτή δεν είναι δυνατή σε ορισμένες δεξιότητες, όπως το Χτύπημα Σπαθιού.

Λιποθυμία μπορεί να προκληθεί είτε από μια ικανότητα ή μια επίθεση χαρακτήρα με μπόνους Λιποθυμία, είτε με την επίθεση ή την ικανότητα ενός όχλου. Ένα μπόνους χρήσιμο για την πρόληψη της Λιποθυμίας είναι η "Άμυνα στην λιποθυμία" (διαθέσιμο μόνο σε Ασπίδες), το οποίο, αν και δεν την ακυρώνει, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα για λιποθυμία και είναι γ'αυτό αρκετά χρήσιμο τόσο στα PVM και PVP όσο και σε πόλεμους. Μερικά Τέρατα είναι ανθεκτικά στην λιποθυμία!

(Μεγ. 8%) Μπόνους Πιθανότητα Λιποθυμίας μπορεί να βρεθεί σε:

Επίπεδο Μπόνους

Ποσοστό Πιθανότητα Λιποθυμίας
1%
2%
3%
5%
8%