Ασπίδες

< Metin2Wiki < Ασπίδες

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες


Οι ασπίδες είναι εξοπλισμός που μπορεί να φορεθεί από όλες τις κλάσεις των χαρακτήρων αυξάνοντας την Άμυνα , μειώνοντας όμως την Ταχύτητα Κίνησης. Οι ασπίδες για 61 επίπεδο έχουν ενσωματωμένη αντίσταση σε συγκεκριμένες κλάσεις χαρακτήρα.


Επίπεδο 1
Ασπίδα Μάχης
Ασπίδα Μάχης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
400 Yang

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%
Άμυνα : +3 +9 +15 +21 +27 +33 +39 +45 +51 +57
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
1 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 21
Πεντάγωνη Ασπίδα
Πεντάγωνη Ασπίδα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +5 +11 +18 +26 +34 +42 +50 +58 +66 +74
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
1 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 41
Στρογγυλή Ασπίδα
Στρογγυλή Ασπίδα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Άμυνα : +7 +17 +27 +37 +47 +57 +67 +77 +87 +97
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 61
Ασπίδα Γερακιού
Ασπίδα Γερακιού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Αντίσταση σε Πολεμιστή : +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +15% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
1 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 61
Ασπίδα Λιονταριού
Ασπίδα Λιονταριού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Αντίσταση σε Sura : +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +15% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
1 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 61
Ασπίδα Τίγρης
Ασπίδα Τίγρης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Αντίσταση σε Ninja : +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +15% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
1 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 61
Ασπίδα Δράκου
Ασπίδα Δράκου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Αντίσταση σε Σαμάνο : +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +15% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 61
Ασπίδα 3 Αυτοκράτορες
Ασπίδα 3 Αυτοκράτορες.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Αντίσταση σε Λυκανό : +1% +2% +3% +4% +5% +7% +9% +12% +15% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 81
Ασπίδα Τιτάνα
Ασπίδα Τιτάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ταχύτητα Κίνησης : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Άμυνα : +9 +15 +23 +33 +45 +57 +75 +97 +125 +163
Αντίσταση Ικανότητας : +1% +1% +1% +2% +2% +3% +4% +6% +8% +10%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲