Ασπίδα Μάχης

< Metin2Wiki < Ασπίδες < Ασπίδα Μάχης
Ασπίδα Μάχης
Εικόνες
Πληροφορίες
Ασπίδα Μάχης.png
Background.png
Ασπίδα Μάχης.png
Επίπεδο
1

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: 400 Yang

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+0
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 3
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+1
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 9
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+2
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 15
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+3
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 21
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+4
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 27
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Κύστη Αρκούδας+.png

45.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Λευκής Τίγρης.png

75.00016px-Yang.png
2x Ξεθωριασμένη Στολή+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+5
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 33
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+6
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 39
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+7
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 45
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+8
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 51
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ασπίδα Μάχης+9
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 57
Ταχύτητα -2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Ασπίδες < Ασπίδα Μάχης