Πιθανότητα άμυνας ενάντια σε Λυκανούς

Η Πιθανότητα άμυνας ενάντια σε Λυκανούς μειώνουν την Ζημιά που δέχεται ο παίχτης από έναν Λυκανό. Επηρεάζει τόσο την Μέση Ζημιά όσο και την Ζημιά Ικανοτήτων.

Το Bonus αυτό είναι διαθέσιμο στα εξής αντικείμενα:


Το Bonus αυτό προκύπτει τυχαία σε: