Βραχιόλι Τουρμαλίνας

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Βραχιόλι Τουρμαλίνας
Βραχιόλι Τουρμαλίνας
Εικόνες
Πληροφορίες
Βραχιόλι Τουρμαλίνας.png
Background.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας.png
Επίπεδο
90
Ορυκτό
Background.png
Τουρμαλίνη.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Τουρμαλίνη.png Τουρμαλίνη για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Τουρμαλίνη.png
Τουρμαλίνη, 10x
Background.png
Χρυσή κλωστή.png
Χρυσή κλωστή και 10x
Background.png
Χρυσός γάντζος.png
Χρυσός γάντζος.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+0
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 1%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+1
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 1%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+2
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 2%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+3
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 2%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+4
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 3%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+5
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 3%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+6
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 4%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+7
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 4%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+8
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 12%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 5%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Τουρμαλίνας+9
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Πιθανοτ. ανάκτησης HP 5%
Πιθανότητες άμυνας ενάντια σε Λυκανούς 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 2%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Τουρμαλίνη.png
Ταχ.Επίθεσης 3%
Ανάκτηση HP 1%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Βραχιόλι Τουρμαλίνας