Ζημιά

Ο όρος Ζημιά ενός παίχτη(ή τέρας) (γνωστό και ως DMG ή Damage) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την μείωση των Πόντων Ζωής του αντίπαλου παίχτη (ή τέρατος) που θα προκαλέσει το χτύπημα του πρώτου.

Τύποι Ζημιάς

Φυσική Επίθεση:Ζημιά = (Αξία Επίθεσης Παίχτη x 1,45 - Άμυνα Αντιπάλου) x (100 - Εναλλακτική Αντιπάλου) / 100

Μαγική Επίθεση:Ζημιά = Αξία Μαγικής Επίθεσης - Μαγική Άμυνα Αντιπάλου


Πληροφορίες:

Παράδειγμα

Ένας Πολεμιστής με Αξία Επίθεσης 500 επιτίθεται σε έναν Νίτζα με Άμυνα 300 και Εναλλακτική τιμή 30%.

Ζημιά = (500 x 1,45 - 300) x (100 - 30) / 100 = 425 x 0,7 = 297,5


Ένας Sura επιτίθεται με Πνεύμα Φωτιάς - με επίθεση 700 - σε έναν Πολεμιστή με μαγική άμυνα 100.

Ζημιά = 700 - 100 = 600