Άμυνα στην λιποθυμία

Το μπόνους Αμυνα στην Λιποθυμία ,παρέχει μεγάλη πιθανότητα να μην προκληθεί Λιποθυμία από ικανότητες ή Τέρατα.

Δεν παρέχει πλήρη προστασία από την Λιποθυμία.

Δεν είναι σαφές αν η πιθανότητα για λιποθυμία εξαρτάται από την διαφορά των επιπέδων του επιτιθέμενου με τον στόχο.


Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους αυτό είναι: