Συντεχνία

< Metin2Wiki < Συντεχνία
Ο Φύλακας είναι υπεύθυνος για τις συντεχνίες.

Γενικά

Η συντεχνία είναι μία ομάδα παιχτών οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ιδέες. Με την κατάλληλη συντεχνία, η παρέα είναι ευχάριστη και υπάρχει αλληλοβοήθεια στην εκπλήρωση των αποστολών και στο ανέβασμα επιπέδων.

Για την δημιουργία συντεχνίας απαιτούνται 400.000 Yang και ο δημιουργός πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 Επίπεδο. Η δημιουργία γίνεται στον Φύλακα. Πριν την δημιουργία της συντεχνίας, ο δημιουργός θα πρέπει για 24 ώρες να είναι χωρίς συντεχνία. Το όνομα της συντεχνίας πρέπει να αποτελείται μέγιστο από 12 χαρακτήρες και μετά την δημιουργία δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης.

Ο αρχηγός της συντεχνίας μπορεί να μεταβιβάσει την συντεχνία σε άλλον παίχτη με το

Background.png
Δαχτυλίδι Αντικατάστασης.png

Δαχτυλίδι Αντικατάστασης(για 95 ΔΝ στο Item Shop). Ο νέος αρχηγός πρέπει να είναι Επίπεδο 40 τουλάχιστον και να αποδεχθεί την μεταβίβαση. Μετά από αυτό, ο παλιός αρχηγός μπορεί να αποχωρήσει από την συντεχνία χωρίς αυτή να διαλυθεί. Όμως αν ο αρχηγός θέλει να διαγράψει εντελώς την συντεχνία, μπορεί να το κάνει στον Φύλακα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου.

Ο αρχηγός της συντεχνίας μπορεί να αγοράσει κτήμα για την συντεχνία του στις περιοχές συντεχνιών του βασιλείου του και στην συνέχεια να κτίσει σε αυτό κτίρια.Κάθε συντεχνία πρέπει να χτίσει αποκτήσει 1 κτήμα και αυτό πρέπει να γίνει εγκαίρως καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη και ο αριθμός των διαθέσιμων κτημάτων περιορισμένος. Ο Σιδεράς και ο Αλχημιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους παίχτες.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Λογότυπο Συντεχνίας

Ο αρχηγός της συντεχνίας μπορεί να ανεβάσει ένα Λογότυπο Συντεχνίας όταν η συντεχνία είναι Επίπεδο 3 ή ανώτερο. Μόλις γίνει αυτό, δίπλα στο όνομα της συντεχνίας θα εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα 100 προεγκατεστημένα λογότυπα ή να προσθέσετε ένα δικό σας αρκεί να έχει διαστάσεις 16x12pixel και επέκταση αρχείου .jpg, .gif oder .bmp.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσθέσετε και διαφανή λογότυπα.
δείτε επίσης: Διαφανή Λογότυπα Συντεχνίας

Για να ανεβάσετε το λογότυπο που θέλετε, πρέπει να βρείτε το φάκελο του παιχνιδιού και μετά τον φάκελο "upload". Μέσα σε αυτόν τον φάκελο πρέπει να κάνετε επικόλληση το λογότυπό σας. Μετά πρέπει από την καρτέλα της συντεχνίας μέσα στο παιχνίδι να επιλέξετε "Upload Σήμα" κάτω από την φράση "Σήμα Συντεχνίας".Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε "Refresh".

ΛογότυποΣυντεχνίας001.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας002.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας003.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας004.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας005.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας006.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας007.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας008.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας009.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας010.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας011.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας012.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας013.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας014.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας015.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας016.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας017.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας018.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας019.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας020.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας021.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας022.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας023.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας024.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας025.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας026.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας027.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας028.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας029.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας030.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας031.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας032.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας033.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας034.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας035.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας036.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας037.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας038.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας039.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας040.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας041.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας042.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας043.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας044.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας045.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας046.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας047.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας048.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας049.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας050.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας051.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας052.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας053.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας054.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας055.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας056.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας057.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας058.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας059.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας060.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας061.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας062.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας063.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας064.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας065.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας066.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας067.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας068.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας069.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας070.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας071.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας072.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας073.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας074.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας075.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας076.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας077.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας078.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας079.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας080.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας081.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας082.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας083.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας084.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας085.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας086.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας087.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας088.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας089.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας090.jpg
ΛογότυποΣυντεχνίας091.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας092.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας093.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας094.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας095.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας096.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας097.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας098.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας099.jpg ΛογότυποΣυντεχνίας100.jpg

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Κατάταξη Μελών

Παράθυρο:Διαχείριση Δικαιωμάτων

In der Rangverwaltung hat der Leader die Möglichkeit verschiedene Rechte zu vergeben. Er kann 15 Ränge individuell benennen und jeweils verschiedene Rechte vergeben. Der Leader hat immer alle Rechte, diese können auch nicht entfernt werden. Neue Gildenmitglieder bekommen einen Standardrang ohne Reche.
Es gibt folgende Rechte:

 • Einladen
Dieses Recht erlaubt Mitgliedern, andere gildenlose Spieler in die Gilde einzuladen. Zum Aufnehmen einfach auf den Mitspieler klicken, sodass oben das Menü erscheint, dann Gildeneinlad. klicken. Der Mitspieler bekommt eine Mitteilung zum bestätigen das er in die Gilde will oder zum ablehnen das er nicht in die Gilde will.
 • Entlassen
Dieses Recht erlaubt Mitgliedern, andere Gildenmitglieder aus der Gilde zu entlassen. Daher sollte es nur vertrauten Personengegeben werden. Das "Kicken" geht ähnlich wie bei der Freundesliste: Das Gildenmitglied markieren und unten auf den Mülleimer klicken.
 • Schreiben
Dieses Recht erlaubt Mitgliedern, am "schwarzen Brett" Ankündigungen zu schreiben welche permanetn oben stehen bleiben. Dazu muss mann ein ! vor die Nachricht setzen. Außer dem Schreiber selber kann der Leader jederzeit Nachrichten Löschen.
 • Fertigkeiten
Mit diesem Recht können Mitglieder der Gilde während eines Gildenkrieges Gildenfertigkeiten verwenden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Gildenfertigkeiten jeweils nur für den auslösenden Spieler gelten. Jeder, der von den Gildenfertigkeiten in Gildenkriegen profitieren soll, muss daher auf berechtigt gesetzt werden.

Πόλεμος Συντεχνιών

Der Gildenkrieg (kurz GK) ist ein wichtiger Teil der Gilde. Als Gildenleader (Gründer) kann man GKs fordern und Forderungen entgegennehmen, sofern beide teilnehmenden Gilden jeweils mindestens acht Mitglieder haben. Gildekämpfe werden i.d.R. ausgetragen um die Stärke der eigenen Gilde mit einer anderen zu messen. Gewinnt man einen GK bekommt die Gilde dafür Rangpunkte. GKs können also auch zum Leveln der eigenen Gilde verwendet werden. Man unterscheidet drei Arten von GKs.

 • Feld Gildenkrieg
Diese Art von Kriegen wird auf einer ganz normalen Map ausgetragen. Dabei können die Gegner überall (außer in den Safezonen) angegiffen und getötet werden.
Es gewinnt die Gilde, die innerhalb von 30 Minuten die meisten Punkte erzielt hat. Es gibt jeweils nach dem Tod des Gegners so viele Punkte, wie hoch sein Level ist.
Wichtig: Während eines Feld GK erhalten die Mitglieder keinen Jagdbonus und weder EXP noch Drops wenn man Monster tötet.
 • Arena Gildenkrieg
Sobald ein solcher Gildenkrieg angenommen worden ist, erhält jedes Mitglied der Gilde eine Anfrage, ob es dem Gildenkrieg beitreten möchte. Wird die Frage mit "Ja" beantwortet, wird man automatisch in eine spezielle Extra-Map teleportiert, eine Gilde im Nordwesten, die andere im Südosten. Wer zuerst 100 Gegner getötet hat gewinnt
Verlässt man die Arena, ist der Gildenkampf für den Spieler vorbei.
 • Flaggen Gildenkrieg (Capture the flag)
Sobald ein solcher Gildenkrieg angenommen wird, erhält man eine Anfrage ob man dem GK beitreten möchte. Antwortet man mit "Ja" wird man automatisch in eine spezielle Extra-Map teleportiert.
Dort muss man die Flagge der feindlichen Gilde zu seiner "Basis" bringen. Dabei ist der Träger der Flagge deutlich langsamer und die anderen müssen ihn beschützen, deswegen kann man diesen Krieg nur mit Teamplay gewinnen.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Επίπεδο Συντεχνίας

"Επένδυσε Εμπειρία" για EXP
Παράθυρο: Πληροφορίες Συντεχνίας ( Alt+G για να ανοίξει)

Die Gilde kann wie ein Charakter durch Erfahrungspunkte gelevelt werden. Die dafür nötigen EXP müssen gespendet werden. Jedes Gildenmitglied kann EXP spenden. Falls man das Gildenlevel möglichst hoch bekommen will, kann man einige aktive Farmer einladen, die EXP spenden.
Mit jedem Level-Up bekommt die Gilde einen Skillpunkt für die Gildenfertigkeiten sowie Platz für zwei weitere Member und 100 Drachengeist. Das momentan höchste erreichbare Level liegt bei 20.

Επίπεδο Απαιτούμενη Εμπειρία Μέγιστος Αριθμός Μελών Δρακοφάντασμα
1 600.000 32 400
2 1.800.000 34 500
3 3.600.000 36 600
4 6.400.000 38 700
5 9.400.000 40 800
6 13.000.000 42 900
7 17.200.000 44 1.000
8 22.000.000 46 1.100
9 27.400.000 48 1.200
10 33.400.000 50 1.300
11 40.000.000 52 1.400
12 60.000.000 54 1.500
13 84.000.000 56 1.600
14 112.000.000 58 1.700
15 144.000.000 60 1.800
16 180.000.000 62 1.900
17 260.000.000 64 2.000
18 320.000.000 66 2.100
19 400.000.000 68 2.200
20 500.000.000 70 2.300
Άθροισμα 2.234.800.000 / /

Durch das bauen eines Altar der Kraft kann man die Anzahl der Max. Mitglieder pro Ausbaustufe um 6 erhöhen (bis zu 88 Mitglieder).
Der Altar der Kraf ist um zwei Stufen erweiterbar.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Ικανότητες Συντεχνίας

Παράθυρο:Ικανότητα Συντεχνίας

Pro Gildenlevel kann man einen Punkt in eine Gildenfertigkeit investieren, maximal aber 7 Punkte (Meister) pro Fertigkeit. Da man aber nur maximal Gildenlevel 20 erreichen kann, schafft man nur 2 Meister. Die letzte Fertigkeit hat dann nur 5 Punkte.
Um eine Gildenfertigkeit einzusetzen benötigt man jedoch etwas vom Drachengeist (heißt auch Gildenmana oder Energie). Dieser lädt sich aber nicht von alleine auf, sondern muss mit 100 Yang pro Mana aufgefüllt werden.

Ενεργητικές

Aktive Gildenfertigkeiten können nur in Gildenkriegen eingesetzt werden. Der Bonus kommt dabei aber nur dem jeweils auslösenden Spieler zugute. Bei allen Klassen beliebt ist "Wut des Drachengotts" und "Zauberhilfe" da sie alle Fertigkeiten beschleunigt. Andere Gildenfertigkeiten sind in ihrer Bedeutung sehr Klassenabhängig. Mehr dazu steht im Guide "Wie skille ich die Gildenfertigkeiten".

Ικανότητες Συντεχνίας
(Φόρτωση)
Bonus Επίπεδο
1 2 3 4 5 6 7
Αίμα του Θεού Δράκων.png
Αίμα του Θεού Δράκων
(Χρόνος Φόρτωσης: 600s)
Πόντοι Ζωής +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Ευλογία του Θεού Δράκων.png
Ευλογία του Θεού Δράκων
(Χρόνος Φόρτωσης: 600s)
Πόντοι Μαγείας +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Ιερή Πανοπλία.png
Ιερή Πανοπλία
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Άμυνα +1,4% +2,9% +4,3% +5,7% +7,1% +8,5% +10%
Επιτάγχυση.png
Επιτάγχυση
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Ταχύτητα Επίθεσης και Ταχύτητα Κίνησης +4,3% +8,6% +12,9% +17,2% +21,5% +25,7% +30%
Οργή του Θεού Δράκων.png
Οργή του Θεού Δράκων
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Πιθανότητα για Κρίσιμο Χτύπημα +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Ενίσχυση Ρίψης.png
Ενίσχυση Ρίψης
(Χρόνος Φόρτωσης: 480s)
Ταχύτητα Μαγείας +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Δρακοφάντασμα για την ενεργοποίηση: 171 192 214 235 257 278 300

Παθητικές

Οι παθητικές ικανότητες δεν έχουν ακόμα εισαχθεί στο παιχνίδι.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Επικοινωνία

Παράθυρο-Πίνακας

Ingame gibt es mehrere Kommunikationshilfen für die Gildenmitglieder:

 • Schwarzes Brett
Auf der Nachrichtenseite im Gildenmenü kann jedes Gildenmitglied eine Nachricht schreiben die stehen bleibt, bis der Schreiber oder der Leader sie löscht.
 • Gildenchat
Im ingame Chat gibt es die besondere Funktion eine Nachricht an alle gerade aktiven Gildenmitglieder abzusetzen. Dazu ist in % vor die Nachricht zu setzen.
 • Freundesliste
Alle Gildenmitglieder werden unter den Freunden in der Freundesliste aufgeführt. So kann man nicht nur sehen, wer online ist sondern auch mit einem Klick jederzeit das Flüsterfenster öffnen.

Erfolgreiche Gilden setzen zudem oft noch Teamspeak 2, Teamspeak 3, Skype oder Mumble ein, so dass man reden kann und nicht schreiben muss.

Συμβουλές

Hier noch ein paar Tipps für eine erfolgreiche Gildenleitung:

 • Nicht zuviele Farmer einladen!
 • Gebt euch Mühe als Gildenleader, zeigt Charisma, sonst wird das nichts!
 • Niemals kindische Member aufnehmen!
 • Achtet auf das Ansehen von euch und der Gilde!
 • Führt keine Gildenkriege gegen zu starke Gegner!
 • Ein Teamspeak Server ist vorteilhaft!
 • Κάντε πράγματα παρέα!

Δείτε Επίσης

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲


Πλοήγηση — Οδηγός για Αρχάριους
Κατάλογοι / Παράθυρα

Κατάσταση Χαρακτήρα-Παράθυρο Ικανότητες-Παράθυρο Συναισθήματα-Παράθυρο Επιλογές-Παράθυρο Φίλοι-Παράθυρο Κατάλογος Αποθήκη Συνομιλία-Παράθυρο Φορεσιές-Παράθυρο Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Όροι

EXP Στάδιο Yang Πόντοι Κατάστασης Πόντοι Ζωής Πόντοι Μαγείας Πόντοι Αντοχής Δρακονομίσματα Δρακομάρκες Αντικείμενα Αλλαγές Κατάστασης Συντεχνία Ομάδα Κλάση

Σελίδες Επισκόπησης

Λίστα Αποστολών Αποστολές Κυνηγιού Βιβλία Αποστολών Άλογο Εξόρυξη Ψάρεμα Τέρατα Item Shop Φίλτρα Ικανότητες