Ομάδα

< Metin2Wiki < Ομάδα
Παράδειγμα Ομάδας

Στο παιχνίδι, υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού ομάδας με μέγιστο αριθμό μελών 8. Μπορείς να προσκαλέσεις κάποιον στην ομάδα με το κουμπί Πρόσκληση Ομάδας.jpg.
Ως Αρχηγός, μπορείς να διώξεις κάποιον από την ομάδα με το κουμπί Ομάδα Απόκλεισε.jpg ή να διαλύσεις την ομάδα με το κουμπί Διαγραφή Ομάδας.jpg.
Κάποιος εκτός ομάδας μπορεί να μπει στην ομάδα πατώντας πάνω σε κάποιον που ανήκει σε αυτήν το κουμπί Datei:Gruppe_beitreten.jpg.
Στην ομάδα μπορούν να μπουν παίχτες με διαφορά έως 30 Επίπεδα με τον Αρχηγό.


Τι κάνει η ομάδα;

Με την ομάδα, τα μέλη μπορούν να ανέβουν επίπεδα μαζί ή να παρατηρούν πότε χρειάζεται κάποιος βοήθεια σε περίπτωση πολέμου συντεχνιών. Στην ομάδα, φαίνονται οι Πόντοι HP των παιχτών, αν υπάρχει Bonus EXP (Ομάδα BonusEXP.jpg)και ποιος είναι ο Αρχηγός(Αρχηγός Ομάδας.jpg. Ο Αρχηγός της ομάδας με Αρχηγία τουλάχιστον 10, μπορεί να δώσει Bonus στα μέλη της ομάδας.

Ομοιόμορφη και Εξαρτ. από επίπεδο κατανομή EXP

Κατανομή EXP Εξαρτ. από επίπεδο.png

Ο Αρχηγός της Ομάδας μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 2 κατανομές EXP. Στην ομοιόμορφη κατανομή, οι πόντοι EXP διαμοιράζονται ισόποσα σε όλα τα μέλη της ομάδας. Στην Εξαρτ. από επίπεδο κατανομή, οι πόντοι διαμοιράζονται στα μέλη ανάλογα με το επίπεδό τους.

Και στις 2 περιπτώσεις, προσωπικά Bonus, π.χ.
Background.png
Δαχτυλίδι Εμπειρίας.png
Δαχτυλίδι Εμπειρίας ή
Background.png
Παπούτσια Νεφρίτη.png
Παπούτσια Νεφρίτη συνεχίζουν να ισχύουν.

Bonus Ομάδας

Κάθε μέλος της ομάδας λαμβάνει EXP Bonus, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ομάδας που βρίσκονται εντός του οπτικού πεδίου του Αρχηγού. Το Bonus μπορείτε να το δείτε αν βάλετε το ποντίκι στο τετράγωνο εικονίδιο κάτω από την μπάρα ζωής του κάθε μέλους. Όταν κάποιος βρίσκεται εκτός του οπτικού πεδίου του Αρχηγού, τότε το εικονίδιο εξαφανίζεται και το Bonus EXP μειώνεται.

Μέλη ομάδας
εντός πεδίου
EXP-
Bonus
2 12%
3 18%
4 26%
5 40%
6 53%
7 70%
8 100%
Όταν ο Αρχηγός της ομάδας εξοπλίσει ένα
Background.png
Βιβλίο του Αρχηγού.png
Βιβλίο του Αρχηγού, τότε όλα τα μέλη της ομάδας εντός πεδίου λαμβάνουν 30% EXP Bonus.

Διευκολύνσεις

Όταν θέλεις να κάνεις ανταλλαγή με έναν παίχτη από την ομάδα, μπορείς να σύρεις ένα αντικείμενο στο όνομα του παίχτη στην ομάδα αριστερά. Τότε, σου ανοίγει το παράθυρο ανταλλαγής και μπορείς να συνεχίσεις την ανταλλαγή κανονικά.

Για να κάνει ένας Σαμάνος buff, μπορεί να επιλέξει από την ομάδα τον παίχτη-στόχο και να ενεργοποιήσει το Buff.

Απώλεια Βαθμών

Όταν ένας παίχτης αλλάξει την Εφαρμογή PvP σε ελεύθερο και σκοτώσει έναν παίχτη ο οποίος δεν ανήκει στην ομάδα, τότε όλη η ομάδα χάνει Βαθμούς.

Κατανομή Απώλειας Βαθμών = 2000 Βαθμοί διαιρούμενοι  με τον αριθμό των μελών της ομάδας

Δείτε επίσης


Πλοήγηση — Οδηγός για Αρχάριους
Κατάλογοι / Παράθυρα

Κατάσταση Χαρακτήρα-Παράθυρο Ικανότητες-Παράθυρο Συναισθήματα-Παράθυρο Επιλογές-Παράθυρο Φίλοι-Παράθυρο Κατάλογος Αποθήκη Συνομιλία-Παράθυρο Φορεσιές-Παράθυρο Συντομεύσεις Πληκτρολογίου

Όροι

EXP Στάδιο Yang Πόντοι Κατάστασης Πόντοι Ζωής Πόντοι Μαγείας Πόντοι Αντοχής Δρακονομίσματα Δρακομάρκες Αντικείμενα Αλλαγές Κατάστασης Συντεχνία Ομάδα Κλάση

Σελίδες Επισκόπησης

Λίστα Αποστολών Αποστολές Κυνηγιού Βιβλία Αποστολών Άλογο Εξόρυξη Ψάρεμα Τέρατα Item Shop Φίλτρα Ικανότητες