Μαγικό κράνος

< Metin2Wiki < Κράνη < Sura/Κράνη < Μαγικό κράνος
Μαγικό κράνος
Εικόνες
Πληροφορίες
Μαγικό κράνος.png
Background.png
Μαγικό κράνος.png
Επίπεδο
80

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+0
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 21
Ζημ. απορ. από SP 1%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+1
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 25
Ζημ. απορ. από SP 2%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+2
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 29
Ζημ. απορ. από SP 3%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+3
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 39
Ζημ. απορ. από SP 4%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+4
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 49
Ζημ. απορ. από SP 5%
[Φοριέται]
Sura

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

40.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

120.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+5
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 59
Ζημ. απορ. από SP 6%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+6
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 69
Ζημ. απορ. από SP 7%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+7
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 79
Ζημ. απορ. από SP 8%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+8
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 89
Ζημ. απορ. από SP 10%
[Φοριέται]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγικό κράνος+9
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 99
Ζημ. απορ. από SP 12%
[Φοριέται]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Μαγικό κράνος