Πολεμιστές της Φλόγας

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Πολεμιστές της Φλόγας Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Όχι πολύ καιρό πριν, το παιδί ενός ευγενή που πήγε στο Doyyumhwan σκοτώθηκε από ένα πολεμιστή της φλόγας. Αν σκοτώσεις τους πολεμιστές της θα ανταμειφθείς. Γιατί δεν το προσπαθείς;