Αντιύλη (Επίπεδο 100)

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αντιύλη (Επίπεδο 100) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 100
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Yak-Hwan. Θα χρειαστεί να εξοντώσεις 300 τέρατα στη Γη του Πυρός (Φαντάσματα της Φλόγας, Τίγρεις Μαχητές, Φλόγες, Πολεμιστές της Φλόγας) ώστε να ολοκληρώσεις την αποστολή σου. Πήγαινε στον Yak-Hwan αφού το κάνεις, ώστε να λάβεις την ανταμοιβή σου.