Πολεμιστές/Όπλα

< Metin2Wiki < Πολεμιστές < Πολεμιστές/Όπλα

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες

Όπλα Πολεμιστών Ενός Χεριού

Επίπεδο 1
Σπαθί
Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Αξία Μαγ. Επ. : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Ταχ. Επ. : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Σπασμένη Πορσελάνη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 5
Μακρύ Σπαθί
Μακρύ Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
400 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Αξία Μαγ. Επ. : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Ταχ. Επ. : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Σπασμένη Πορσελάνη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 10
Χατζάρα
Χατζάρα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Αξία Μαγ. Επ. : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Ταχ. Επ. : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Σπασμένη Πορσελάνη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 15
Σπάθα Μπαμπού
Σπάθα Μπαμπού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
800 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Αξία Μαγ. Επ. : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Ταχ. Επ. : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Σπασμένη Πορσελάνη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 20
Πλατύ Σπαθί
Πλατύ Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Αξία Μαγ. Επ. : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Σπασμένη Πορσελάνη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 25
Ασημένιο Σπαθί
Ασημένιο Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
5.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Μαγ. Επ. : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Ταχ. Επ. : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σκουριασμένη Λεπίδα.png
2 x
Background.png
Shiriken+.png
2 x
Background.png
Ιστός Αράχνης.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
2 x
Background.png
Δέρμα Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 30
Πανσέληνο Σπαθί
Πανσέληνο Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Αξία Μαγ. Επ. : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 32
Ξίφος της Ορχιδέας
Ξίφος της Ορχιδέας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Αξία Μαγ. Επ. : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Ταχ. Επ. : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σκουριασμένη Λεπίδα.png
2 x
Background.png
Shiriken+.png
2 x
Background.png
Ιστός Αράχνης.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
2 x
Background.png
Δέρμα Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 36
Σπάθα
Σπάθα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
15.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Αξία Μαγ. Επ. : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Ταχ. Επ. : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σκουριασμένη Λεπίδα.png
2 x
Background.png
Shiriken+.png
2 x
Background.png
Ιστός Αράχνης.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
2 x
Background.png
Δέρμα Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 40
Βαρβαρικό Σπαθί
Βαρβαρικό Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Αξία Μαγ. Επ. : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σκουριασμένη Λεπίδα.png
2 x
Background.png
Shiriken+.png
2 x
Background.png
Ιστός Αράχνης.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
2 x
Background.png
Δέρμα Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 45
Ματωμένο Σπαθί
Ματωμένο Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Αξία Μαγ. Επ. : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Ταχ. Επ. : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 50
Μέγα Ξίφος
Μέγα Ξίφος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Αξία Μαγ. Επ. : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Ταχ. Επ. : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Ξίφος του Μάγου
Ξίφος του Μάγου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Αξία Μαγ. Επ. : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Ταχ. Επ. : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 60
Ημισέληνος
Ημισέληνος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Αξία Μαγ. Επ. : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Ξωτικό Ξίφος
Ξωτικό Ξίφος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Αξία Μαγ. Επ. : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Σπάθα Μάχης
Σπάθα Μάχης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Αξία Μαγ. Επ. : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 70
Κεντρί
Κεντρί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
Αξία Μαγ. Επ. : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
HP : +50 +100 +150 +300 +450 +600 +800 +1000 +1200 +1500
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 75
Δηλητηριώδες Σπαθί
Δηλητηριώδες Σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
1 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2 x
Background.png
Σύμβολο του Πολεμιστή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80-90
Ξίφος του Τρίτωνα
Ξίφος του Τρίτωνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Αξία Επίθεσης : 237-277 238-278 240-280 244-284 249-289 255-295 262-301 270-308 280-316 290-325
Αξία Μαγ. Επ. : 155-177 156-178 158-180 162-184 167-189 173-195 180-202 188-210 198-220 208-230
Ταχ. Επ. : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Διάβολος : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Yang Αναβάθμισης : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - 1 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 87-105
Σπαθί Ρούνων
Σπαθί Ρούνων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-281 267-318 320-374 403-457
Αξία Μαγ. Επ. : 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Τέρατα : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
Επίπεδο 105
Ζωδιακό σπαθί
Ζωδιακό σπαθί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Αξία Επίθεσης: 149-211 157-219 160-222 166-228 175-237 189-251 208-270 237-299 282-344 349-411
Ταχ. Επ. : +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης  : - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1  : - 1 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
4 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
8 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
16 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
32 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
64 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
128 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
200 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
3 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Background.png
Αχάτης.png
1 x
Background.png
Σεληνόλιθος.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Όπλα Πολεμιστών Δύο Χεριών

Επίπεδο 1
Ξιφολόγχη
Ξιφολόγχη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78 78-86 86-94
Ταχ. Επ. : +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 5
Ακόντιο
Ακόντιο.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
400 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 23-33 31-39 39-49 47-57 55-65 63-73 71-81 79-89 87-97 95-105
Ταχ. Επ. : +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 10
Γκιλοτίνα
Γκιλοτίνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 24-42 32-50 40-58 48-66 56-74 64-82 72-90 80-98 88-106 96-114
Ταχ. Επ. : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 15
Ακόντιο της Αράχνης
Ακόντιο της Αράχνης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
800 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 30-44 38-52 46-60 54-68 62-76 70-84 78-92 86-100 94-108 102-116
Ταχ. Επ. : +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 20
Γάντζος
Γάντζος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 34-52 42-60 50-68 58-76 66-84 74-92 82-100 90-108 98-116 106-124
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Κουβάρι.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 25
Πολεμικό Δρεπάνι
Πολεμικό Δρεπάνι.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
5.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 52-86 58-92 64-98 70-104 76-110 84-118 93-127 103-137 114-148 126-160
Ταχ. Επ. : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σημαία.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 30
Κόκκινη Λεπίδα
Κόκκινη Λεπίδα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-109 78-115 83-120 89-126 94-131 102-139 110-147 120-157 130-167 142-179
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 32
Πολεμική Πιρούνα
Πολεμική Πιρούνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 58-88 64-94 70-100 76-106 82-112 90-120 99-129 109-139 120-150 132-162
Ταχ. Επ. : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σημαία.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 36
Πέλεκυς
Πέλεκυς.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
15.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 60-96 66-102 72-108 78-114 84-120 92-128 101-137 111-147 122-158 134-170
Ταχ. Επ. : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σημαία.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 40
Γιγάντιο Τσεκούρι
Γιγάντιο Τσεκούρι.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-103 75-109 81-115 87-121 93-127 101-135 110-144 120-154 131-165 143-177
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Σημαία.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 45
Παγερό Κεντρί
Παγερό Κεντρί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 84-122 89-127 94-132 99-137 104-142 111-149 119-157 128-166 138-176 149-187
Ταχ. Επ. : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 50
Ξίφος των 12 Πνευμάτων
Ξίφος των 12 Πνευμάτων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 85-139 90-144 95-144 100-154 105-159 112-166 120-174 129-183 139-193 150-204
Ταχ. Επ. : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Λεπίδα της Σωτηρίας
Λεπίδα της Σωτηρίας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 86-154 91-159 96-164 101-169 106-174 113-181 121-189 130-198 140-208 151-219
Ταχ. Επ. : +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 60
Φονιάς Λεόντων
Φονιάς Λεόντων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 102-156 107-161 112-166 117-171 122-176 129-183 137-191 146-200 156-210 167-221
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Μαγνητική Λεπίδα
Μαγνητική Λεπίδα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 126-194 132-200 139-207 147-215 156-224 166-234 177-245 189-257 202-270 216-284
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Βετεράνος
Βετεράνος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 136-184 144-192 153-201 163-211 174-222 186-234 199-247 213-261 238-286 273-321
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 70
Ψυχοβγάλτης
Ψυχοβγάλτης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 126-194 134-202 143-211 153-221 164-232 176-244 189-257 203-271 228-296 263-331
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 75
Σπαθί της Μνησικακίας
Σπαθί της Μνησικακίας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 136-184 142-190 149-197 157-205 166-214 176-224 187-235 199-247 212-260 226-274
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 87-105
Ηλιακή Λεπίδα
Ηλιακή Λεπίδα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 230-311 237-318 240-321 246-327 254-335 267-348 285-366 313-394 355-436 417-498
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Τέρατα : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
Επίπεδο 105
Ζωδιακή ξιφολόγχη
Ζωδιακή ξιφολόγχη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Αξία Επίθεσης: 230-311 237-318 240-321 246-327 254-335 267-348 285-366 313-394 355-436 417-498
Ταχ. Επ. : +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% +17%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης  : - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
4 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
8 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
16 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
32 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
64 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
128 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
200 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
3 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Background.png
Αχάτης.png
1 x
Background.png
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Λεπίδα Κυανίτη
Λεπίδα Κυανίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Αξία Επίθεσης : 341-424 346-429 350-433 354-437 357-440 362-445 366-454 372-460 401-489 458-546
Ταχ. Επ. : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι : +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15% +17% +20%
Τέρατα : +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5% +6% +8%
Yang Αναβάθμισης : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κυανίτης.png
1 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
3 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
3 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ψυχή της Αλήθειας.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Warrior.png