Ζωδιακή ξιφολόγχη

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμιστές/Όπλα < Ζωδιακή ξιφολόγχη

Επίπεδο 105 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ζωδιακή ξιφολόγχη.png
Background.pngBackground.pngBackground.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Αυτό το όπλο έχει Μέση Ζημιά και Ζημιά Ικανοτήτων.

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

10.00016px-Yang.png

1x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png

20.00016px-Yang.png

2x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
1x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png

40.00016px-Yang.png

4x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
1x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png

80.00016px-Yang.png

8x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+0
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 230-311
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+1
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 237-318
Ταχύτητα Επίθεσης 9%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+2
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 240-321
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+3
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 246-327
Ταχύτητα Επίθεσης 11%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+4
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 254-335
Ταχύτητα Επίθεσης 12%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

160.00016px-Yang.png

16x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png

320.00016px-Yang.png

32x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
3x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png

640.00016px-Yang.png

64x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
1x
Background.png
Διοξείδιο Τιτανίου.png

1.280.00016px-Yang.png

128x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
1x
Background.png
Αχάτης.png

2.560.00016px-Yang.png

200x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
1x
Background.png
Σεληνόλιθος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+5
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 267-348
Ταχύτητα Επίθεσης 13%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+6
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 285-366
Ταχύτητα Επίθεσης 14%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+7
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 313-394
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+8
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 355-436
Ταχύτητα Επίθεσης 16%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακή ξιφολόγχη+9
Από Επ.: 105
Αξία Επίθεσης 417-498
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ζωδιακή ξιφολόγχη