Παγερό Κεντρί

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμιστές/Όπλα < Παγερό Κεντρί

Επίπεδο 45 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Παγερό Κεντρί.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Παγερό Κεντρί.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+0
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 84-122
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+1
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 89-127
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+2
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 94-132
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+3
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 99-137
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+4
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 104-142
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

45.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+5
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 111-149
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+6
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 119-157
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+7
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 128-166
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+8
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 138-176
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παγερό Κεντρί+9
Από Επ.: 45
Αξία Επίθεσης 149-187
Ταχύτητα Επίθεσης 30%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Παγερό Κεντρί