Πολύφημος

Πολύφημος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πολύφημος.png

Επίπεδο
106
Στάδιο
5
EXP
380.587
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες