Αποδυνάμωσε τους Κύκλωπες

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποδυνάμωσε τους Κύκλωπες Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 94
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Θα σου ζητήσει να σκοτώσεις τριών ειδών τέρατα: 30 Στρατηγούς Κανένα, 3 Άργεις και 1 Πολύφημο. Όταν το κάνεις επέστρεψε σε αυτόν για να πάρεις την ανταμοιβή σου.