Λυκανοί/Πανοπλίες

< Metin2Wiki < Λυκανοί < Λυκανοί/Πανοπλίες


Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες

Επίπεδο 1
Θώρακας Ουρανάνεμου
Θώρακας Ουρανάνεμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
3.000 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +12 +18 +24 +30 +36 +42 +48 +54 +60 +66
Ταχ. Κίν. : - - - - - - - - - -
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας.png
1 x
Background.png
Κόσμημα.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 26
Πανοπλία Τυφώνα
Πανοπλία Τυφώνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +38 +44 +50 +56 +62 +68 +74 +80 +86 +92
Ταχ. Κίν. : -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5%
Yang Αναβάθμισης : - 1000 2000 4000 8000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι Πετραδιού.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png
2 x
Background.png
Μάτια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Δόντι Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 34
Πανοπλία Μαλαχίτη
Πανοπλία Μαλαχίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +47 +53 +59 +65 +71 +77 +83 +89 +95 +101
Ταχ. Κίν. : -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7%
Yang Αναβάθμισης : - 1000 2000 4000 8000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι Πετραδιού.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png
2 x
Background.png
Μάτια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Δόντι Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 42
Πανοπλία Βροχής
Πανοπλία Βροχής.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +55 +61 +67 +73 +79 +85 +91 +97 +103 +109
Ταχ. Κίν. : -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8%
Yang Αναβάθμισης : - 1000 2000 4000 8000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι Πετραδιού.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png
2 x
Background.png
Μάτια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Δόντι Ορκ.png
2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 48
Μπρούτζινη Πανοπλία
Μπρούτζινη Πανοπλία.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +64 +70 +76 +82 +88 +94 +100 +106 +112 +118
Ταχ. Κίν. : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 54
Πανοπλία Στοιχειού
Πανοπλία Στοιχειού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +72 +78 +84 +90 +96 +102 +108 +114 +120 +126
Ταχ. Κίν. : -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 61
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +81 +87 +93 +99 +105 +111 +117 +123 +129 +135
Ταχ. Κίν. : -13% -13% -13% -13% -13% -13% -13% -13% -13% -13%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 66-70
Πανοπλία Νυχτοσκιάς
Πανοπλία Νυχτοσκιάς.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Άμυνα : +90 +96 +102 +108 +114 +120 +126 +132 +138 +144
Μαγ. Αντ. : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +9% +12% +15% +20%
Ταχ. Κίν. : -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Ουρά Φιδιού+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό+.png
2 x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80-90
Πανοπλία Δασοβάτη
Πανοπλία Δασοβάτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 80 82 82 84 84 86 88 90
Άμυνα : +154 +164 +174 +184 +194 +204 +214 +224 +234 +244
Αναγέννηση HP : +2% +5% +8% +12% +16% +20% +24% +29% +34% +40%
Μαγ. Αντ. : +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20% +20%
Ταχ. Κίν. : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Yang Αναβάθμισης : - 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 200.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : 3 x
Background.png
Λέπι δράκου.png
- - - 2 x
Background.png
Στάχτη δαίμονα.png
3 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
2 x
Background.png
Άμμος χαλαζία.png
4 x
Background.png
Μαγικοί σπόροι.png
2 x
Background.png
Κρύσταλλος νερού.png
2 x
Background.png
Μπλε κρύσταλλος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : 4 x
Background.png
Νύχι δράκου.png
- - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : 1 x
Background.pngBackground.png
Πανοπλία Νυχτοσκιάς.png
- - - - - - - - -
Επίπεδο 90-105
Πανοπλία Στρατηγού
Πανοπλία Στρατηγού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 90 92 94 96 98 100 102 103 104 105
Άμυνα : +120 +130 +134 +140 +150 +164 +184 +214 +256 +320
Μεγ. HP : +1% +1% +1% +2% +2% +3% +4% +5% +7% +10%
Μαγ. Αντ. : +4% +5% +6% +7% +9% +12% +15% +18% +21% +25%
Ταχ. Κίν. : -15% -15% -15% -12% -9% -6% -4% -2% -1% 0%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : 100 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : 2 x
Background.png
Πάπυρος Ευλογίας.png
- - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : 1 x
Background.pngBackground.png
Πανοπλία Νυχτοσκιάς.png
- - - - - - - - -
Επίπεδο 96
Πανοπλία Ουρανόδρακου
Πανοπλία Ουρανόδρακου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Άμυνα : 90 100 106 112 118 124 130 136 142 148 156 162 168 174 182 190
Μέση Αντίσταση Ζημιάς  : 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10%
Μαγική Αντίσταση : 4% 5% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 15% 17% 19% 20% 21% 23% 25%
Μέγ.HP : 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000 5.500 6.000
Yang Αναβάθμισης : - 450.000 530.000 640.000 770.000 1.550.000 3.330.000 5.670.000 7.010.000 8.350.000 9.690.000 11.100.000 12.500.000 14.300.000 16.000.000 19.200.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 5 x
Ύφασμα.png
5 x
Ύφασμα.png
10 x
Ύφασμα.png
10 x
Ύφασμα.png
15 x
Ύφασμα.png
15 x
Ύφασμα.png
2 x
Κρανίο δράκου.png
2 x
Κέρας του Ραζαδόρ.png
2 x
Κέρας του Nemere.png
2 x
Μυτερά αγκάθια.png
2 x
Μυτερά αγκάθια.png
3 x
Μετάξι.png
3 x
Μετάξι.png
5 x
Μετάξι.png
5 x
Μετάξι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - 3 x
Λεπτή κλωστή.png
3 x
Λεπτή κλωστή.png
5 x
Λεπτή κλωστή.png
5 x
Λεπτή κλωστή.png
1 x
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
2 x
Απλή βαφή.png
3 x
Απλή βαφή.png
2 x
Βελτιωμένη βαφή.png
3 x
Βελτιωμένη βαφή.png
2 x
Ιδιαίτερη βαφή.png
3 x
Ιδιαίτερη βαφή.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - - - - - - - - - - 1 x
Απλός Λίθος Χάους.png
1 x
Απλός Λίθος Χάους.png
1 x
Όμορφος Λίθος Χάους.png
1 x
Όμορφος Λίθος Χάους.png
1 x
Λαμπρός Λίθος Χάους.png
1 x
Λαμπρός Λίθος Χάους.png
Επίπεδο 105
Ζωδιακός θώρακας
Ζωδιακός θώρακας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Άμυνα : +90 +96 +102 +108 +114 +120 +126 +132 +138 +144
Μέση Αντίσταση Ζημιάς : +2% +2% +2% +2% +2% +2% +2% +3% +5% +7%
Μαγική Αντίσταση : +4% +5% +6% +7% +9% +12% +15% +18% +21% +25%
Μέγ. HP: +1000 +1250 +1500 +1750 +2000 +2250 +2500 +2750 +3000 +4000
Yang Αναβάθμισης: - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
2 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
4 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
8 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
16 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
32 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
64 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
128 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
200 x
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Βαριά λουριά.png
1 x
Βαριά λουριά.png
2 x
Βαριά λουριά.png
2 x
Βαριά λουριά.png
3 x
Βαριά λουριά.png
1 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Αχάτης.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Θώρακας Σκιομαχητή
Θώρακας Σκιομαχητή.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Άμυνα : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Δυν. σε Τέρατα : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Ανάκτηση HP : 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Ταχ. Κίν. : -15% -15% -15% -12% -9% -6% -4% -2% -1% 0
Yang Αναβάθμισης : - 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Γκρίζα βαφή.png
1 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Μίθριλ.png
1 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
3 x
Μίθριλ.png
1 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Αχάτης.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Πανοπλία Σεληνόλιθου
Πανοπλία Σεληνόλιθου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Άμυνα : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Δυν. σε Τέρατα : 2% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Ανάκτηση HP : 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Ταχ. Κίν. : -15% -15% -15% -12% -9% -6% -4% -2% -1% 0
Yang Αναβάθμισης : - 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Γκρίζα βαφή.png
1 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Μίθριλ.png
1 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
3 x
Μίθριλ.png
1 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Αχάτης.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Πανοπλία Αχάτη
Πανοπλία Αχάτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Άμυνα : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Μαγ. Αντ. : 6% 8% 10% 12% 15% 17% 20% 22% 25% 30%
Αντ. Ικανότητας : 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
Ταχ. Κίν. : -15% -15% -15% -12% -9% -6% -4% -2% -1% 0
Yang Αναβάθμισης : - 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Γκρίζα βαφή.png
1 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Μίθριλ.png
1 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
3 x
Μίθριλ.png
1 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Αχάτης.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Πανοπλία Όνυχα
Πανοπλία Όνυχα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Άμυνα : 140 150 154 160 170 184 204 234 276 340
Μαγ. Αντ. : 6% 8% 10% 12% 15% 17% 20% 22% 25% 30%
Αντ. Ικανότητας : 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
Ταχ. Κίν. : -15% -15% -15% -12% -9% -6% -4% -2% -1% 0
Yang Αναβάθμισης : - 7.500 15.000 25.000 40.000 65.000 90.000 120.000 150.000 250.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Γκρίζα βαφή.png
1 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
2 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
3 x
Γκρίζα βαφή.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
4 x
Μίθριλ.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Μίθριλ.png
1 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
2 x
Μίθριλ.png
3 x
Μίθριλ.png
1 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Αχάτης.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 120
Ουράνιο Φιδοπαλτό
Ουράνιο Φιδοπαλτό.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Άμυνα : 215~320 235~340 237~342 243~348 259~364 263~368 279~384 291~396 325~430 435~540 461~566 489~594 519~624 533~638 569~674 625~730
Σημείωση : Αυτή η πανοπλία μπορεί να έχει πάνω από τρία (3) τυχαία Bonus.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε κλικ στο αντικείμενο.
Yang Αναβάθμισης : - 150.000 180.000 216.000 260.000 310.000 370.000 450.000 520.000 640.000 770.000 920.000 1.110.000 1.330.000 1.600.000 1.920.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Φιδόλιθος.png
20 x
Φιδόλιθος.png
10 x
Φιδόλιθος+.png
30 x
Φιδόλιθος.png
20 x
Φιδόλιθος+.png
40 x
Φιδόλιθος.png
30 x
Φιδόλιθος+.png
50 x
Φιδόλιθος.png
40 x
Φιδόλιθος+.png
60 x
Φιδόλιθος.png
50 x
Φιδόλιθος+.png
70 x
Φιδόλιθος.png
60 x
Φιδόλιθος+.png
80 x
Φιδόλιθος.png
70 x
Φιδόλιθος+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1 x
Φιδοθησαυρός.png
1 x
Φιδοθησαυρός.png
1 x
Φιδοθησαυρός.png
1 x
Φιδοθησαυρός.png
1 x
Φιδοθησαυρός.png
1 x
Φιδοθησαυρός.png
50 x
Φιδοσχέδιο.png
50 x
Φιδομετάξι.png
20 x
Φιδόσκονη.png
2 x
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
2 x
Μπλε Μαργαριτάρι.png
2 x
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
1 x
Σεληνόλιθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - - - 2 x
Γιεντίτ Νύχτας.png
2 x
Γιεντίτ Ομίχλης.png
2 x
Αχάτης.png
2 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Λαμπ. Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Λαμπ. Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Λαμπ. Ματωμ. Μαργαρ..png
1 x
Λαμπ. Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Λαμπ. Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Λαμπ. Ματωμ. Μαργαρ..png
1 x
Λαμπ. Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Λαμπ. Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Λαμπ. Ματωμ. Μαργαρ..png
Επίπεδο 110-120
Πανοπλια Κυανίτη
Πανοπλια Κυανίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120
Άμυνα : 204 218 226 236 250 268 292 326 372 440
Πιθανότητα ανάκτησης HP : 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Αντίσταση σε Ημιανθρώπους : 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
Ταχ. Κίν. : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Yang Αναβάθμισης : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Padparadscha.png
1 x
Padparadscha.png
2 x
Padparadscha.png
2 x
Padparadscha.png
3 x
Padparadscha.png
2 x
Θεολούλουδο.png
2 x
Θεολούλουδο.png
3 x
Θεολούλουδο.png
2 x
Ψυχή της Αλήθειας.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1 x
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Διοξείδιο Τιτανίου.png
2 x
Αχάτης.png
2 x
Σεληνόλιθος.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Lycan1.png