Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Λυκανοί/Πανοπλίες < Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου

Επίπεδο 61 λυκανός πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου.jpg
Background.pngBackground.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου.png

Χαρακτήρες: λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+0
Από Επ.: 61
Άμυνα81
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+1
Από Επ.: 61
Άμυνα 87
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+2
Από Επ.: 61
Άμυνα 93
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+3
Από Επ.: 61
Άμυνα 99
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+4
Από Επ.: 61
Άμυνα 105
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

100.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+5
Από Επ.: 61
Άμυνα 111
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+6
Από Επ.: 61
Άμυνα 117
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+7
Από Επ.: 61
Άμυνα 123
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+8
Από Επ.: 61
Άμυνα 129
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου+9
Από Επ.: 61
Άμυνα 135
Ταχύτητα Κίνησης -13%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Σφυρ. πανοπ. Φιρελλίου