Θώρακας Σκιομαχητή

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θώρακας Σκιομαχητή


Θώρακας Σκιομαχητή

Θώρακας Σκιομαχητή (εμφάνιση).jpg
Θώρακας Σκιομαχητή.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Λυκανός
Επίπεδο: 105-115
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά:
Πηγές


NPC


Πληροφορίες Αναβάθμισης


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+0

Από Επ.: 105
Άμυνα:140
Ταχύτητα:-15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:2
πιθανότητα ανάκτησης HP:1
[Φοριέται]
Λυκανός
7.500Yang.png
1 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+1

Από Επ.: 106
Άμυνα:150
Ταχύτητα:-15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:2
πιθανότητα ανάκτησης HP:2
[Φοριέται]
Λυκανός
15.000Yang.png
1 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
1 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+2

Από Επ.: 107
Άμυνα:154
Ταχύτητα:-15%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:3
πιθανότητα ανάκτησης HP:3
[Φοριέται]
Λυκανός
25.000Yang.png
2 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
1 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+3

Από Επ.: 108
Άμυνα:160
Ταχύτητα:-12%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:3
πιθανότητα ανάκτησης HP:4
[Φοριέται]
Λυκανός
40.000Yang.png
2 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
2 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+4

Από Επ.: 109
Άμυνα:170
Ταχύτητα:-9%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:5
πιθανότητα ανάκτησης HP:5
[Φοριέται]
Λυκανός
65.000Yang.png
3 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
2 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+5

Από Επ.: 110
Άμυνα:184
Ταχύτητα:-6%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:6
πιθανότητα ανάκτησης HP:6
[Φοριέται]
Λυκανός
90.000Yang.png
3 x Γκρίζα βαφή
Γκρίζα βαφή.png
3 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+6

Από Επ.: 111
Άμυνα:204
Ταχύτητα:-4%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:7
πιθανότητα ανάκτησης HP:7
[Φοριέται]
Λυκανός
120.000Yang.png
1 x Διοξείδιο Τιτανίου
Διοξείδιο Τιτανίου.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+7

Από Επ.: 112
Άμυνα:234
Ταχύτητα:-2%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:8
πιθανότητα ανάκτησης HP:8
[Φοριέται]
Λυκανός
150.000Yang.png
1 x Αχάτης
Αχάτης.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+8

Από Επ.: 113
Άμυνα:276
Ταχύτητα:-1%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:9
πιθανότητα ανάκτησης HP:9
[Φοριέται]
Λυκανός
250.000Yang.png
1 x Σεληνόλιθος
Σεληνόλιθος.png
4 x Μίθριλ
Μίθριλ.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Θώρακας Σκιομαχητή+9

Από Επ.: 115
Άμυνα:340
Ταχύτητα:0%
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα:10
πιθανότητα ανάκτησης HP:10
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θώρακας Σκιομαχητή

[[tr: