Μπρούτζινη Πανοπλία

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Μπρούτζινη Πανοπλία


Μπρούτζινη Πανοπλία

Μπρούτζινη Πανοπλία (εμφάνιση).jpg
Μπρούτζινη Πανοπλία.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Λυκανός
Επίπεδο: 48
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά: Δαιμονικός Πύργος
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+0

Από Επ.: 48
Άμυνα:64
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+1

Από Επ.: 48
Άμυνα:70
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+2

Από Επ.: 48
Άμυνα:76
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+3

Από Επ.: 48
Άμυνα:82
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+4

Από Επ.: 48
Άμυνα:88
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
20.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού+
Ουρά Φιδιού+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+5

Από Επ.: 48
Άμυνα:94
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
30.000Yang.png
2 x Άγνωστο Φυλαχτό+
Άγνωστο Φυλαχτό+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+6

Από Επ.: 48
Άμυνα:100
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
45.000Yang.png
2 x Πετράδι του Δαίμονα+
Πετράδι του Δαίμονα+.png
1 x Άσπρο Μαργαριτάρι
Άσπρο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+7

Από Επ.: 48
Άμυνα:106
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
90.000Yang.png
2 x Ενθύμιο του Δαίμονα+
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
1 x Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+8

Από Επ.: 48
Άμυνα:112
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός
150.000Yang.png
2 x Βόλος Πάγου
Βόλος Πάγου.png
1 x Ματωμένο Μαργαριτάρι
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+9

Από Επ.: 48
Άμυνα:118
Ταχύτητα:-10%
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Μπρούτζινη Πανοπλία