Μπρούτζινη Πανοπλία

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Λυκανοί/Πανοπλίες < Μπρούτζινη Πανοπλία

Επίπεδο 48 λυκανός πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Μπρούτζινη Πανοπλία.jpg
Background.pngBackground.png
Μπρούτζινη Πανοπλία.png

Χαρακτήρες: Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+0
Από Επ.: 48
Άμυνα64
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+1
Από Επ.: 48
Άμυνα 70
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+2
Από Επ.: 48
Άμυνα 76
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+3
Από Επ.: 48
Άμυνα 82
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+4
Από Επ.: 48
Άμυνα 88
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

100.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+5
Από Επ.: 48
Άμυνα 94
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+6
Από Επ.: 48
Άμυνα 100
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+7
Από Επ.: 48
Άμυνα 106
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+8
Από Επ.: 48
Άμυνα 112
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπρούτζινη Πανοπλία+9
Από Επ.: 48
Άμυνα 118
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Μπρούτζινη Πανοπλία

Μπρούτζινη Πανοπλία