Πανοπλία Βροχής

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Βροχής


Πανοπλία Βροχής

Πανοπλία Βροχής (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Βροχής.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Λυκανός
Επίπεδο: 42
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 2 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές
Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+0

Από Επ.: 42
Άμυνα:55
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
1.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+1

Από Επ.: 42
Άμυνα:61
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
2.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+2

Από Επ.: 42
Άμυνα:67
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
4.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+3

Από Επ.: 42
Άμυνα:73
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
8.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+4

Από Επ.: 42
Άμυνα:79
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
13.000Yang.png
2 x Κομμάτι Πετραδιού
Κομμάτι Πετραδιού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+5

Από Επ.: 42
Άμυνα:85
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
20.000Yang.png
2 x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+6

Από Επ.: 42
Άμυνα:91
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
40.000Yang.png
2 x Μάτια Αράχνης
Μάτια Αράχνης.png
1 x Ψαροκόκκαλο
Ψαροκόκκαλο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+7

Από Επ.: 42
Άμυνα:97
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
70.000Yang.png
2 x Δόντι Ορκ
Δόντι Ορκ.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+8

Από Επ.: 42
Άμυνα:103
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός
120.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού
Ουρά Φιδιού.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Βροχής+9

Από Επ.: 42
Άμυνα:109
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Βροχής