Πανοπλία Στοιχειού

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Στοιχειού


Πανοπλία Στοιχειού

Πανοπλία Στοιχειού (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Στοιχειού.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Λυκανός
Επίπεδο: 54
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές
Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+0

Από Επ.: 54
Άμυνα:72
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+1

Από Επ.: 54
Άμυνα:78
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+2

Από Επ.: 54
Άμυνα:84
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+3

Από Επ.: 54
Άμυνα:90
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+4

Από Επ.: 54
Άμυνα:96
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
20.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού+
Ουρά Φιδιού+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+5

Από Επ.: 54
Άμυνα:102
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
30.000Yang.png
2 x Άγνωστο Φυλαχτό+
Άγνωστο Φυλαχτό+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+6

Από Επ.: 54
Άμυνα:108
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
45.000Yang.png
2 x Πετράδι του Δαίμονα+
Πετράδι του Δαίμονα+.png
1 x Άσπρο Μαργαριτάρι
Άσπρο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+7

Από Επ.: 54
Άμυνα:114
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
90.000Yang.png
2 x Ενθύμιο του Δαίμονα+
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
1 x Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+8

Από Επ.: 54
Άμυνα:120
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός
150.000Yang.png
2 x Βόλος Πάγου
Βόλος Πάγου.png
1 x Ματωμένο Μαργαριτάρι
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Στοιχειού+9

Από Επ.: 54
Άμυνα:126
Ταχύτητα:-12%
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Στοιχειού