Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα
Εικόνες
Πληροφορίες
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα.png
Background.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα.png
Επίπεδο
54
Ορυκτό
Background.png
Ουράνια Δάκρυα.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ουράνια Δάκρυα.png Ουράνια Δάκρυα για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+0
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 6%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+1
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 8%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+2
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 10%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+3
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 12%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+4
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 14%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+5
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 16%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+6
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 18%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+7
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 20%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Πιθανό χτ. Διάτ. 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+8
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 22%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 13%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Πιθανό χτ. Διάτ. 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα+9
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Μαγείας 24%
Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης 20%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 2%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Πιθανό χτ. Διάτ. 2%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Μαγείας 5%
Πιθανό χτ. Διάτ. 4%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα