Στρατηγός Huashin

Στρατηγός Huashin
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Στρατηγός Huashin.png

Επίπεδο
90
Στάδιο
Αρχηγός
EXP
456.600
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Διάβολος


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
    • Απαιτείται για την αποστολή 94 επιπέδου Η έρευνα του Seon-Pyeong 2 ώστε να συλλέξετε αντικείμενο αποστολής.
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες