Σκοτεινός Βασανιστής

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Σκοτεινός Βασανιστής
Σκοτεινός Βασανιστής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Σκοτεινός Βασανιστής.png

Επίπεδο
49
Στάδιο
4
EXP
3.940
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μερικές φορές μπορεί να βρεθεί χωρίς ομάδα.
  • Έχει επιθέσεις μαγείας.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Σκοτεινός Βασανιστής