Σαμάνοι/Όπλα

< Metin2Wiki < Σαμάνοι < Σαμάνοι/Όπλα

Τα Όπλα μπορούν να βελτιωθούν με την τοποθέτηση λίθων Πνεύματος στις υποδοχές τους.

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες

Σάμαν Καμπάνες

Επίπεδο 10
Χάλκινη Καμπάνα
Χάλκινη Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Αξία Μαγ. Επ. : 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
Ταχ. Επ. : +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
2 x
Background.png
Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 15
Ασημένια Καμπάνα
Ασημένια Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
800 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
Αξία Μαγ. Επ. : 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
Ταχ. Επ. : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
2 x
Background.png
Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 20
Χρυσή Καμπάνα
Χρυσή Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Αξία Μαγ. Επ. : 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κύστη Αρκούδας+.png
2 x
Background.png
Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 30
Παλιά Καμπάνα
Παλιά Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
Αξία Μαγ. Επ. : 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση
της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.
Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 32
Καμπάνα Νεφρίτη
Καμπάνα Νεφρίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
8.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Αξία Μαγ. Επ. : 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
Ταχ. Επ. : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 36
Καμπάνα της Πηγής
Καμπάνα της Πηγής.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
Αξία Μαγ. Επ. : 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
Ταχ. Επ. : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 40
Καμπάνα του Καρπού
Καμπάνα του Καρπού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Αξία Μαγ. Επ. : 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Κομμάτι από Πανοπλία.png
2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ+.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φυλαχτό.png
2 x
Background.png
Ουρά Σκορπιού+.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 50
Μαγική Καμπάνα
Μαγική Καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Αξία Μαγ. Επ. : 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
Ταχ. Επ. : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Αξία Μαγ. Επ. : 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
Ταχ. Επ. : +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 60
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου
Καμπάνα Ατσάλ. Εντόμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
Αξία Μαγ. Επ. : 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Καμπάνα Γη και Ουρανός
Καμπάνα Γη και Ουρανός.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
Αξία Μαγ. Επ. : 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
Αξία Μαγ. Επ. : 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 75
Καμπάνα Μπαμπού
Καμπάνα Μπαμπού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 174-210 209-245
Αξία Μαγ. Επ. : 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
Ταχ. Επ. : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση
της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png
2 x
Background.png
Βόλος Πάγου+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80
Καμπάνα Στόμα Δράκου
Καμπάνα Στόμα Δράκου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Αξία Επίθεσης : 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
Αξία Μαγ. Επ. : 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
Ταχ. Επ. : 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Διάβολος : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Yang Αναβάθμισης : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - 2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 87-105
Καμπάνα Δρακοπνεύματος
Καμπάνα Δρακοπνεύματος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 166-194 175-203 178-206 185-213 195-223 211-239 232-260 265-293 316-344 391-419
Αξία Μαγ. Επ. : 84-116 93-125 96-128 103-135 113-145 129-161 150-182 183-215 234-266 309-341
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Τέρατα : +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png


Επίπεδο 105
Ζωδιακή καμπάνα
Ζωδιακή καμπάνα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Αξία Επίθεσης: 166-194 175-203 178-206 185-213 195-223 211-239 232-260 265-293 316-344 391-419
Αξία Μαγ. Επ.: 84-116 93-125 96-128 103-135 113-145 129-161 150-182 183-215 234-266 309-341
Ταχύτητα Επίθεσης : +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση
της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.
Yang Αναβάθμισης: - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
4 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
8 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
16 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
32 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
64 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
128 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
200 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
}
Αντικείμενο Αναβάθμισης Item 2 : - - 1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
3 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Background.png
Αχάτης.png
1 x
Background.png
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 105-115
Καμπάνα Κυανίτη
Καμπάνα Κυανίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Αξία Επίθεσης : 277-307 284-314 288-318 293-323 298-328 306-336 313-348 324-359 362-397 432-467
Αξία Μαγ. Άμυνας : 224-256 244-276 254-286 254-286 264-296 274-306 294-326 314-346 324-356 334-366
Ταχ. Επ. : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι : +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15% +17% +20%
Τέρατα : +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5% +6% +8%
Yang Αναβάθμισης : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κυανίτης.png
1 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
3 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
3 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ψυχή της Αλήθειας.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Σάμαν Βεντάλιες

Επίπεδο 1
Βεντάλια
Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
Αξία Μαγ. Επ. : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Ταχ. Επ. +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 5
Σιδερένια Βεντάλια
Σιδερένια Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
400 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
Αξία Μαγ. Επ. : 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
Ταχ. Επ. +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - - - -
Επίπεδο 10
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
Αξία Μαγ. Επ. : 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
Ταχ. Επ. : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 15
Βεντάλια Natulcien
Βεντάλια Natulcien.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
800 Yang

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
Αξία Μαγ. Επ. : 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
Ταχ. Επ. : +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 20
Βεντάλια του Παγωνιού
Βεντάλια του Παγωνιού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 1
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
Αξία Μαγ. Επ. : 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Δέρμα Τίγρης.png
2 x
Background.png
Δέρμα Λευκής Τίγρης.png
2 x
Background.png
Ξεθωριασμένη Στολή+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 25
Βεντάλια των Υδάτων
Βεντάλια των Υδάτων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
5.000 Yang

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 27-41 33-47 39-53 45-59 51-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
Αξία Μαγ. Επ. : 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Ταχ. Επ. : +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 30
Βεντάλια Φθινοπώρου
Βεντάλια Φθινοπώρου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-93 91-103 101-113 113-125
Αξία Μαγ. Επ. : 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
Ταχ. Επ. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus: Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - - - -
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 32
Πέτρινη Βεντάλια
Πέτρινη Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
Αξία Μαγ. Επ. : 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
Ταχ. Επ. +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 36
Βεντάλια του Ωκεανού
Βεντάλια του Ωκεανού.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
Αξία Μαγ. Επ. : 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
Ταχ. Επ. : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 40
Βεντάλια Κεντρί
Βεντάλια Κεντρί.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 2
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
Αξία Μαγ. Επ. : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Ταχ. Επ. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Μενταγιόν Ορκ.png
2 x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού+.png
2 x
Background.png
Βελόνα Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Νύχι Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
1 x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 45
Βεντάλια Φοίνικα
Βεντάλια Φοίνικα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
Αξία Μαγ. Επ. : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Ταχ. Επ. : +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 50
Τριπλή Βεντάλια
Τριπλή Βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 49-73 54-78 59-83 64-88 69-93 76-100 84-108 93-117 103-137 114-138
Αξία Μαγ. Επ. : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Ταχ. Επ. +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 55
Βεντάλια φρυδιών
Βεντάλια φρυδιών.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 52-78 57-83 62-88 67-93 72-98 79-105 87-113 96-122 106-132 117-143
Αξία Μαγ. Επ. : 70-100 75-105 80-110 85-115 90-120 97-127 105-135 114-144 124-154 135-165
Ταχ. Επ. +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 60
Βεντάλια Μαύρου Ήλιου
Βεντάλια Μαύρου Ήλιου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 55-83 60-88 65-93 70-98 75-103 82-110 90-118 99-127 109-137 120-148
Αξία Μαγ. Επ. : 83-97 88-102 93-107 98-112 103-117 110-124 118-132 127-141 137-151 148-162
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 :' - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Βεντάλια της Σωτηρίας
Βεντάλια της Σωτηρίας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Αξία Μαγ. Επ. : 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 65
Βεντάλια των Πουλιών
Βεντάλια των Πουλιών.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 64-96 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
Αξία Μαγ. Επ. : 83-99 88-104 99-111 102-120 111-130 119-140 125-150 129-158 137-175 148-198
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2: - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 70
Βεντάλια της Έκστασης
Βεντάλια της Έκστασης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αξία Επίθεσης : 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
Αξία Μαγ. Επ. : 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Ταχ. Επ. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ταχ. Μαγείας : +5% +6% +7% +8% +10% +12% +14% +17% +20% +25%
Yang Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2 x
Background.png
Πόδια Αράχνης.png
2 x
Background.png
Βιβλίο με Κατάρες+.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος+.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι.png
2 x
Background.png
Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
Επίπεδο 80
Βεντάλια του Δαίμονα
Βεντάλια του Δαίμονα.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Αξία Επίθεσης : 165-185 168-187 172-189 177-192 183-195 190-200 198-207 206-216 215-225 225-235
Αξία Μαγ. Επ. : 190-215 190-215 195-219 199-222 204-225 210-229 217-235 225-243 234-253 245-265
Ταχ. Επ. +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Διάβολος : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Yang Αναβάθμισης : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - 2 x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
2 x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2 x
Background.png
Φύλλο.png
2 x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png


Επίπεδο 105
Ζωδιακή βεντάλια
Ζωδιακή βεντάλια.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Αξία Επίθεσης 115-173 123-181 126-184 132-190 141-199 155-213 174-232 203-261 248-306 315-373
MAV: 160-240 168-248 171-251 177-257 186-266 200-280 219-299 248-328 393-373 360-440
Ταχ. Επ. : +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27% +28% +30%
Bonus : Αυτό το όπλο έχει ένα τυχαίο Bonus για την αύξηση ή τη μείωση

της Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων.

Yang Αναβάθμισης : - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
2 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
4 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
8 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
16 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
32 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
64 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
128 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
200 x
Background.png
Κόκκινη ζωδιακή κασετίνα.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - 1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
2 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
3 x
Background.png
Σταθερά κορδόνια.png
1 x
Background.png
Διοξείδιο Τιτανίου.png
1 x
Background.png
Αχάτης.png
1 x
Background.png
Σεληνόλιθος.png
Επίπεδο 87-105
Βεντάλια Ψεύτη Δράκου
Βεντάλια Ψεύτη Δράκου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Αξία Επίθεσης : 115-173 129-181 126-184 132-190 141-199 155-213 174-232 203-261 248-306 315-373
Αξία Μαγ. Επ. : 160-240 168-248 171-251 177-257 186-266 200-280 219-299 248-328 293-373 360-440
Ταχ. Επ. : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Ημιάνθρωποι : +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Τέρατα : +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Yang Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200 x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
Επίπεδο 105-115
Βεντάλια Κυανίτη
Βεντάλια Κυανίτη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Υποδοχές: 3
Σημείωση:
Βελτίωση Αντικειμένου

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Επίπεδο : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Αξία Μαγ. Άμυνας : 300-380 320-400 330-410 330-410 340-420 350-430 370-450 390-470 400-480 410-490
Αξία Επίθεσης : 226-286 232-292 236-296 240-300 244-304 250-310 255-320 262-327 294-359 356-421
Ταχ. Επ. : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +22% +24% +27% +30%
Ημιάνθρωποι : +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15% +17% +20%
Τέρατα : +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5% +6% +8%
Yang Αναβάθμισης : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 1 x
Background.png
Κυανίτης.png
1 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Κυανίτης.png
3 x
Background.png
Κυανίτης.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
3 x
Background.png
Φρούτο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ψυχή της Αλήθειας.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
2 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
3 x
Background.png
Ελιξήριο των Θεών.png
1 x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1 x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Σαμάνοι < Σαμάνοι/Όπλα
Shaman.png