Βεντάλια

Επίπεδο 1 Βεντάλια

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Βεντάλια.jpg
Background.png
Βεντάλια.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+0
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 11-15
Αξία Μαγ. Επίθεσης 13-15
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+1
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 18-22
Αξία Μαγ. Επίθεσης 20-22
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+2
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 25-29
Αξία Μαγ. Επίθεσης 27-29
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+3
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 32-36
Αξία Μαγ. Επίθεσης 34-36
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+4
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 39-43
Αξία Μαγ. Επίθεσης 41-43
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Τίγρης.png

45.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Λευκής Τίγρης.png

75.00016px-Yang.png
2x Ξεθωριασμένη Στολή+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+5
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 46-50
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48-50
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+6
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 53-57
Αξία Μαγ. Επίθεσης 55-57
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+7
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 60-64
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62-64
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+8
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 67-71
Αξία Μαγ. Επίθεσης 69-71
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βεντάλια+9
Από Επ.: 1
Αξία Επίθεσης 74-78
Αξία Μαγ. Επίθεσης 76-78
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Βεντάλια