Πεινασμένος Άλφα Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Άλφα Λύκος
Πεινασμένος Άλφα Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Άλφα Λύκος.png

Επίπεδο
4
Στάδιο
1
EXP
36
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μοιάζει ακριβώς με τον Πεινασμένο Λύκο
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Yongan Joan Pyungmoo< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Άλφα Λύκος