Μάσκα Φαντάσματος

< Metin2Wiki < Κράνη < Πολεμιστές/Κράνη < Μάσκα Φαντάσματος
Μάσκα Φαντάσματος
Εικόνες
Πληροφορίες
Μάσκα Φαντάσματος.png
Background.png
Μάσκα Φαντάσματος.png
Επίπεδο
41

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+0
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 13
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+1
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 17
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+2
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 21
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+3
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 25
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+4
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 29
[Φοριέται]
Πολεμιστής

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

40.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

120.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+5
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 39
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+6
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 49
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+7
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 59
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+8
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 69
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μάσκα Φαντάσματος+9
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 79
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Μάσκα Φαντάσματος